STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Vartov hospital > Vartov Hospitals arkiv

Vartov Hospitals arkiv (1570-1934)


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1911 1934 Af- og tilgangsbog
1799 1857 Afdøde lemmers efterladte papirer
1899 1924 Alderdomsunderstøttelser
1672 1799 Anbringelse af kapitaler samt stiftelsens økonomi
1799 1857 Ansøgninger
1820 1854 Ansøgninger om funktionærpladser
1836 1853 Ansøgningsprotokol for kvinder
1836 1853 Ansøgningsprotokol for mænd
1691 1840 Arkivfortegnelser
1813 1911 Auktionsprotokoller
1881 1920 Begravelsesbreve
1902 1916 Begravelsesudgifter
1731 1853 Bygninger, diverse sager
1747 1835 Bygningernes inventar
1781 1832 Deliberationsprotokoller
1886 1926 Div. korrespondance m.v.
1621 1848 Diverse sager om godset i almindelighed
1709 1831 Forandringer og vedligeholdelse
1870 1870 Fortegnelse over de af private oprettede senge
1900 1900 Fortegnelse over inventarium
1740 1833 Fundationer for Vartov senge (afskrift)
1715 1715 Fundationer, gavebreve m.v. (afskrift)
1707 1809 Fundatsbog
1882 1934 Fundatser m.v. for private senge
1677 1809 Fæsteprotokoller
1680 1857 Gentofte kirke og dens inventar
1689 1856 Gentofte kirkegård, benhuset, kirkejorden og præstegårdens jorder
1570 1856 Gentofte kirkes arkiv
1813 1864 Gentofte kirkes regnskab
1740 1785 Godsets skoler på landet
1759 1900 Historie, legater og fonds
1675 1809 Hospitalet tilhørende eller til dette pantsatte ejendomme i Kbh.
1849 1858 Hovedbøger
1880 1923 Hovedbøger
1881 1923 Hovedbøger for de Vartov tillagte legater
1849 1858 Hovedbøger for den ny stiftelse
1858 1934 Indkomne sager
1701 1857 Indkomne sager
1665 1797 Indkomne sager vedr. godset og det på samme boende personale
1716 1857 Indlagte lemmer
1760 1858 Indlagte lemmers ejendele, gæld og formue
1682 1781 Jordebøger
1697 1697 Jordegodsets besigtigelse
1697 1857 Jordskyld reverser vedr. ejendomme i Kbh.
1695 1838 Jordskyld vedr. ejendomme i København
1796 1904 Jordskyldsprotokoller
1849 1858 Journal for den ny stiftelse
1849 1858 Journal for Vartov hospital
1880 1880 Journal for Vartov hospital
1861 1934 Journaler
1600 1908 Kapitelstakster
1866 1869 Kassebog
1880 1934 Kassebøger
1836 1880 Kassebøger
1718 1822 Kasseekstrakter
1913 1924 Kladdekassebøger
1779 1880 Konceptregnskaber
1720 1927 Kopibog
1707 1707 Landmålingsprotokoller
1723 1747 Lejermålsbog
u år Lotteriprotokoller
1781 1781 Mandtal (fotokopi)
1784 1784 Mandtal (fotokopi)
1686 1687 Mandtal (uden register)
1842 1859 Mandtal for stiftelsen for fruentimmer
1912 1920 Mandtal med register
1740 1779 Mandtal og register til mandtal
1744 1800 Mandtal og register til mandtal
1842 1859 Mandtal uden register
1889 1911 Mandtal uden register
1841 1856 Mandtal uden register
1787 1934 Mandtaller
1775 1806 Matrikelskatten og landgilde
1684 1728 Obligationsprotokoller
1857 Private Vartovsenge
1698 1716 Protokoller over restancer med skatter særlig landgilde
1832 1878 Referatprotokoller
1686 1819 Registrerings- og auktionsprotokoller
1845 1860 Registreringsprotokol for stiftelsen for fruentimmer
1819 1933 Registreringsprotokoller
1843 1855 Regningsbøger
1924 1933 Regnskabsbøger
1781 1799 Regnskabsbøger
1705 1781 Sager vedr. vornede, stavnsbundne, udskrevne soldater og artilleriheste
1677 1696 Skatteligningsprotokoller over jordegodset
1768 1771 Skifte efter afdøde Peder Høeg
1819 1924 Skudsmålsbøger (9 stk.), postkvitteringsbøger (2) og skattekvitteringsbøger (4)
u år Skøder på pergament
1895 1913 Stolestaderegnskabsbog
1843 1856 Tiendeafgifter: Allindemagle, Alsted og Fjenneslevs tiender
1739 1851 Tiendeafgifter: Allindemagle, Alsted og Fjenneslevs tiender
1792 1844 Tiendeafgifter: Restancer med tiendeafgifter m.m. i Allindemagle, Alsted og Fjenneslev
1684 1855 Tiendeafgifter: Stege, Damsholte og Borre tiender
1690 1854 Tiendeafgifter: Sædders sogns tiender
1859 1908 Tiender og landgilde
1873 1882 Udbetaling af ugepenge til lemmerne
1717 1764 Udgiftsbøger
1770 1770 Vartov hospitals kasse-, jordebogs- og kontributionsregnskaber
1699 1854 Vartov kirkes arkiv
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter