STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkivs arkiv

Forside > Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv > Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkivs arkiv

illustration

Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkivs arkiv (1925-2012)


Tilgængelighed
Almindelige regler


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1983 2012 Gæstebog
1964 2009 Vedtægter
1961 1964 Stiftelse af Næstved By- og Egnshistoriske Arkiv
1965 2009 Årsberetninger
1964 1969 Forhandlingsprotokol
1982 1988 Styrelsesmøder
1989 2003 Bestyrelsesmøder
1989 1989 Ny Stadsarkivar (Bjarne Birkbak)
1994 1994 Ny Arkivleder (Rasmus Nielsen)
1994 2000 Frivillige
1965 1998 Indgået post
1965 2009 Udgående post
1979 2009 Rigsarkivet
1978 2001 Landsarkivet
1985 2003 SLA
1997 2004 LASA
1989 1995 Andre arkiver
1994 2002 Til bestyrelsen
1995 2004 Næstved Kommune
1995 2004 Holmegaard Kommune
1995 2004 Suså Kommune
1995 1995 Ang. konti i Håndværkerbanken og Bikuben
1969 1988 Arkivets aktiviteter
1970 1970 Dokumentforeningen for Næstved By og Egn (støtteforening for Arkivet)
1989 1995 Tavshedspligt
1989 1998 Tilladelser til adkomst til klauseret materiale
1971 1977 Arbejdsbeskrivelser
1989 1989 25-års jubilæum
1989 1989 Korrespondance vedr. Postkortbogen
1964 1964 Avisregistrering, ansøgning om arbejdsledig
1982 1989 Kopiering af kirkebøger
1982 1982 Lokaleforandringer, Sct. Jørgens Park
1989 1989 Lokaleplaner, Amtsgården, tegning
1925 1947 Tilvækstprotokol
1942 1967 Midlertidig registrering
1970 1994 Indkomne arkivalier
1983 1987 Tilvækstjournal
1982 1984 Kontorer og magasiner, arkivalieoversigt
1992 1998 Nøglekvittering
1982 2009 Filmudlån
1984 1992 Ang. arkivets drift
1992 1994 Arkivets forhold, Arkivrådet
1975 1987 Opgørelser over besøgende m.m. på månedsbasis
1991 1991 Efterlysning af billeder i Næstved Tidende
1990 2009 Udlån
1994 1995 Bogsalg
1995 1995 Arkivets data
1995 2009 Forsikringer
1988 1988 Ang. Social- og sundhedsforvaltningens arkivalier
1987 1987 Projekt Indre Mission
1988 1988 Fonden af 28. februar 1970
1995 1995 Tybjerg Flygtningelejr, radarstation
1995 1995 50-året for Danmarks befrielse
1996 1996 Maglemølleprojektet
1973 1989 Ekskursioner
1970 2009 Forespørgsler
1978 2009 Protokoller
1964 1990 Kolonnebøger
1964 2009 Årsregnskaber
1968 1991 Budgetforslag
1982 2004 Budget
1964 2002 Ansøgning om tilskud
1965 2004 Tilskud
1995 1996 Revisor
1967 1996 Udklip
1989 1989 Broderi i anledning af arkivets 25 års jubilæum
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter