STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Sygekassevedtægters arkiv

Forside > Sygekasser > Sygekassevedtægters arkiv

illustration

Sygekassevedtægters arkiv

Bemærkninger Luk rammen
[Reg.96] SY. 4 Sygekassevedtægter

Sygekasserne anføres i alfabetisk orden med angivelse af oprettelsesår, og i parentes årstal for de bevarede vedtægter.

INDHOLD:
Activ (opr. Tjenestetyendes Syge- og Understøttelsesforening) 6.2.1876 / statsanerkendt, (1908, 1933, 1940, 1947 (Activ-Helselaget)
Afholds-Sygekassen 19.11.1906 / 1.1.1907, (1921).
Alderstrøst 12.4.1888 / statsanerkendt, (1910, 1921, 1949)
Alliance 1.1.1919 / statsanerkendt,(1928)
Den alm. Arbejder-Sygekasse af 1894 / 1.9.1895, (1911)
Den alm. Sygekasse af 1853 / 1.1. 1893, (1916, 1928)
Aluminia 1.10.1869 / 1.1. 1893, (1910, 1928)
Arbejderforeningen af 1.2.1867. Syge- og begravelseskasse /
Statsanerkendt, (1909, 1921, Hermes 1928)
Arbejdersamfundets Sygekasse 14.7.1882 / statsanerkendt,(1913)

Bagernes Sygekasse 1.7.1892 / 1.4.1893, (1907, 1928)
Bien ( Den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening (1880, 1893,
1910, 1921) 1.12.1854 / statsanerkendt (1932, 1935, 1939, 1941)
Blikkenslagersvendeforeningen af 1862 / 1.1.1893 ( 1892, 1900,
1914, 1916, 1921)
De blindes Sygekasse 27.12.1890 /1.5.1896 (1928)
Bogbindernes Syge- og Begravelseskasse 23.4.1862/1.1.1893 (1907)
Københavns Brandvæsens Sygekasse 3.5.1873/1.11.1906 (1910,1916)
Den broderlige Arbejdsklasses Hjælpeforening 1.12.1854/1.1.1893
(1916)
Den broderlige Enigheds Sygekasse af 1899 1.10.1899 / 1.10.1899
(1921, 1928)
Bryggeri Industriens Syge- og Begravelseskasse af 1881 1.4.1881/
(1921)
Bødkersvende-Foreningens Sygekasse 1.1.1862 / 1.1.1893 (1921)

Cigar- og Tobaksarbejdernes Syge- og Begravelseskasse (1911)
Concordia 29.7.1889 / 1.4.1893 (1916, 1921)

Dansk Svovlsyre- og Superphosfat-Fabriks Sygekasse i Kastrup
1.1.1879/1.9.1897 (1921)
Dansk Sygeplejeraads Sygekasse 1.1.1901/1.1.1901( 1928)
Dragør og St.Magleby kommuners sygekasse 27.9.1891/1.1.1893 (1921)
Sygekassen for Døvstumme 2.2.1877/1.1.1911 (1322)

Enigheden af 1866 11.2.1866/1.10.1898 (1907, 1928)
Enigheden af 1880 23.10.1880/ 1.1.1893 (1892,1894, 1921, 1934)

Folkevennernes Syge- og Begravelseskasse 15.8.1853/1.4.1893 (1921)
For Alle 3.7.1898/statsanerkendt (1912, 1941)
For Enhver 8.4.1894/statsanerkendt (1910)
De forenede Arbejderes Syge- og Begravelses-Forening af 1876
/statsanerkendt 1.1.1893 (1885, 1888, 1904, 1921)
De forenede Snedkere af 1862 1.1.1862/statsanerkendt(1913,1922,
1941)
Foreningen til Lærlinges Uddannelse i Haandværk og Industri
1.1.1877/1.1.1893 (1941)
Frem 5.9.1886 /statsanerkendt (1928)
Fremad 11.1.1876/ statsanerkendt (1941)
Hjælpekassen Fremad 7.2.1904/ januar 1917 (1904, 1938, 1949)
Fremtiden 27.7.1898/1.9.1898 (1898, 1906, 1914, 1916, 1924, 1928,
1931, 1934, 1939, 1941, 1950)

Den gamle broderlige Syge- og Begravelseskasse af 1866 1.2.1866 /
1.1.1908 (1908)
Gensidig Alderdomsstøtte 27.7.1889 / statsanerkendt (1904)
Den gensidige Hjælpeforening af 8.9.1893 / (1895)
Den gensidige kvindelige Hjælpeforening 17.11.1867/statsanerkendt
(1944) Tidligere:
Den kvindelige Hjælpeforening for kvindelige Håndarbejdere
(1907) Sygekassen for kvindelige Håndarbejdere (1921)
Glarmestersvendenes Sygekasse 1.1.1862 / 1.6.1899 (1911, 1915)
Godthaab af 1868 25.3.1868 / 1.1.1893 (1916)
Grovsmede- Foreningen af 1873s Sygekasse 13.2.1874/1.8.1893 (1909,
1916, 1928)
Guldsmedenes Sygekasse. 23.4.1862 / 1.1.1893 (1915, 1921)
Gustafsforsamlingens Syge- og Begravelseskasse 2.5.1912/1.11.1912
(1912, 1921)

Handelsstandens Statsanerkendte Sygekasse 1.7.1897 / (1928, 1945)
Hattemagernes Sygekasse / 1.9.1893 (1916)
Hatte- og Bundtmagernes Sygekasse 1.10.1921 / 1.10.1921 (1921)
Hellerup Syge- og Begravelseskasse 28.3.1894/statsanerkendt (1937)
Helse-Laget 31.5.1898 / statsanerkendt (1908, 1926, 1934)
Hustømrerforeningens Sygekasse 29.6.1691 / 1.1.1893 (1911, 1928)
Husum Sygekasse 26.11.1901 / 1.1.1903 (1907, 1922)
Højres Arbejder- og Vælgerforening, Sygekassen for Medlemsklasserne
16.3.1891 / 1.1.1893 (1895)

Karetmagersvende- Foreningens Sygekasse 1.1.1862 / 1.1.1893
(1910, 1921)
Sygekassen for kirkelige Menighedskredse / statsanerkendt
Den konservative Vælgerforenings Syge- og Begravelseskasse (tidl.
Højres arbejder- og Vælgerforenings Syge- og Begravelseskasse
16.3.1891 /1.1 1893 (1921)
Kvindernes Handels- og Kontoristforenings Sygekasse (1910)
København 20.11.1884 / 1.1.1893 (1920)
Københavns Handelsagenter 15.7.1881

Den lithografiske Sygekasse 12.3.1857/1.7.1903 (1903, 1921)
Lolland-Falsters Hjælpeforening 23.5.1881/1.1.1893 (1912, 1921)
Malerforeningens Sygekasse 1.1.1862/statsanerkendt (1910, 1941)
Marinens private Maskinvæsens Sygeunderstøttelsesforening
14.2.1873/ (1916)
Murersvendeforeningens Sygekasse, Begravelseskasse og Stiftelse
/statsanerkendt (1913, 1921, 1941)
Møllersvende-Foreningen (1911)

Nutiden 17.8.1859/1.1.1893 (1891, 1916)

Pakhusarbejdernes Sygekasse 21.2.1885/1.8.1894 (1910, 1921)
Kjøbenhavns Polities Sygekasse 27.4.1891/13.1.1893 (1901)
Possementmagernes Sygekasse 1.1.1862/1.1.1899 (1909, 1921)
Københavns Postbudes Sygekasse 1.1.1904/1.1.1906 (1909, 1921,
Post- og Telegrafpersonalets Sygekasse 1941)

Sadelmagernes og Tapetserernes Sygekasse /1.1.1893 (1907, 1921)
Sejlmagersvendenes Syge- og Begravelseskasse/1.1.1893 (1901, 1916)
Skomagermestrenes Syge- og Begravelseskasse 1.8.1855/ (1888, 1910)
Sygekasse for Skomagere og deres Familier 1.1.1862/1.1.1893
(1914,1941)
Sygekassen for Skrædere og deres Familier 1862/1.1.1893 (1914,1921)
Smede- og Maskinarbejderforeningen af 1862 1.1.1862/ (1872, 1921)
St. Stefan 15.5.1889/ (1917)
De Studerendes Sygekasse 1.8.1916 / 1.1.1917 (1941)
Sundbyvester Sygekasseforening 1.7.1866/ (1893)
Sygekassen af 1872 1.7.1872/1.1.1893 (1913,1941,1945)
Sygekassen af 8.4.1888 /1.2.1893 (1916)
Sygekassen af 1.6.1898 /1.6.1898 (1922)

Taarnby Sogns/Kommunes Sygekasse 1.1.1857/1.3.1893 (1928, 1941)
Tobaksspindernes Sygekasse 1.1.1862/1.10.1898 (1908, 1922)
Dansk Typograf Forbunds Sygekasse /1.6.1898 (1915)
Ny Typografisk Forenings Sygekasse 1.10.1885/1.1.1893 (1910, 1916)

Utterslev By og Marks Sygekasse 20.11.1884/ (1897)

Vaag Sogns Sygekasse af 1910 på Suderø (Færøerne) 13.2.1910/ (1910)
Vennernes Sygeforening 17.10.1888/1.1.1893 (1921)
Venners Haab 17.3.1881/statsanerkendt (1913, 1916)

Ølhandlernes Sygekasse 19.5.1887/1.1.1905 (1906, 1921)

Distriktssygekasserne. Sammenslutningen af københavnske Sygekasser
Stiftet 3.11.1948 (1949, 1959)

Sygeforsikringsforeningen Fortsættelsessygekassen Danmark
19.12.1915/statskontrolleret (1959 ?)

Sygeforsikringsforeningen Fortsættelsessygekassen Sjælland
1.1.1916/statskontroIleret (1962 ?) (1959 ?)

De statsanerkendte sygekasser, Hovedvedtægt 1961, 1964, 1968 ?)
Tillæg (1963, 1966, 1970 )

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter