STARBAS.net

Frederiksberg Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Frederiksberg Begravelsesvæsens arkiv

Forside > Frederiksberg Begravelsesvæsen > Frederiksberg Begravelsesvæsens arkiv

illustration

Frederiksberg Begravelsesvæsens arkiv (1822-2009)

Bemærkninger Luk rammen
ARKIVFORHOLD OG ARKIVGRUPPER
Arkivet består af et mindre administrativt arkiv samt en række registre, protokoller over gravsteder, dødsanmeldelser, begravelser og ligbrændinger.

Register 1822-1898 (7 bind): Indgangen er kronologisk efter dødsdato og herefter alfabetisk efter afdødes navn, med henvisning til kirkegård, gravsted (afdeling, litra og nummer) og begravelsesprotokol (bind og pagina).

Register fra 01.04.1898-01.10.1939 (2 bind): Indgangen er alfabetisk efter afdødes navn og herefter kronologisk efter begravelsesdato med henvisning til gravsted (afdeling, litra og nummer). Opslag i begravelsesprotokollen kan ske kronologisk.

Dødsanmeldelsesprotokollerne er frem til 1939 opbygget kronologisk efter afdødes dødsdato. Fra og med Dødsanmeldelsesprotokol 01.10.1939-31.08.1942 er indgangen til dødsanmeldelserne alfabetisk og nummeret i parentes er en sidehenvisning til relevant pagina (side) i begravelsesprotokollen. Nummeret i parentes får senere hen egen kolonne (Bis./Pag.).

Fra og med Ligbrændingsprotokol marts 1954-sept. 1955 skriver man i Anmærkningskolonnen pagina. Tallet refererer til relevant pagina i begravelsesprotokollen.

Fra ca. 1970 vil afdødes placering i askefællesgrav fremgå af begravelsesbøgerne.

Frem til og med 1975 indeholder dødsanmeldelsesprotokollerne alle personer, døde, bosatte, begravede eller brændt på Frederiksberg, fra og med 1976 alene personer, begravet eller brændt på Frederiksberg.

Fra og med 2002 er Frederiksberg Begravelsesvæsen overgået til udelukkende elektronisk registrering af begravelser og brændinger.

Til arkivet kan yderligere knyttes følgende bemærkninger:
Frijord: Frijordsbegravelser var beregnet til fattige på Frederiksberg mod attest om uformuenhed.
Legatgravsted: vedligeholdelsen af et gravsted mod en engangsbetaling for et givent åremål. Liniegrav: svarer til og er senere erstattet af begrebet enkeltgrav. I protokollerne anvendes begge udtryk.
Forkortelser:
Mtl. = Monumentlinie
i.d.I = i det Indre
Tilgængelighed
Almindelige regler

Et arkiv består af et antal arkivserier, der er opdelt i grupper.

Se alle arkivserier eller arkivserier fra et specifikt år

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter