STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 2. sekretariats arkiv
- illustration Sekretariatets almindelige ekspeditioner
+ illustration Anordninger og reskripter
+ illustration Borgerskab
+ illustration Brændemagasinet
+ illustration Brødtakster
+ illustration Budgetsager
+ illustration Byggeri, anmeldt for magistraten
+ illustration Deklarationer
+ illustration Edsformularer
+ illustration Favnsættere og læssere samt Formularer
+ illustration Grosserere
+ illustration Jordemødre
+ illustration Justervæsen
+ illustration Kaution
+ illustration Kontorregnskaber
+ illustration Kød-, brød- og smørtakster m.v.
+ illustration Lavssager
+ illustration Levnedsmidler og brænde
+ illustration Markedspas
+ illustration Marskandisere
+ illustration Næringsbevillinger
+ illustration Port- og passagepenge
+ illustration Priskurant
+ illustration Renovation
+ illustration Rodemestersager
+ illustration Råd- og domhuset
+ illustration Stadesedler
+ illustration Stadsbygmesteren
+ illustration Syn og taksation
+ illustration Thorvaldsens museums opførelse
+ illustration Torvepriser
+ illustration Vejvæsen
+ illustration Vragernes indberetninger

Forside > Magistratens 2. sekretariat > Magistratens 2. sekretariats arkiv > Sekretariatets almindelige ekspeditioner > Referatprotokoller

illustration

Referatprotokoller

Fra Til Omfang
1805 1857 103 bd.

Henlagt efter År, Måned

Bemærkninger
Protokollerne indeholder resuméer af de indkomne sager og sagsbehandlingen samt de faldne resolutioner. I 2. sekretariats referatprotokoller] findes der bl.a. sager om erstatning for krigsskader efter 1807-bombardementet.
. . . Læs mere

Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Referatprotokoller
Journaler over indkomne sager 1796-1814 (Den bistrupske kommissions arkiv)

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Referatprotokoller
Referatprotokol for Bistrup gods 1841-1859 (Bistrup gods, Magistratens 2. Sekretariats arkiv)

Er indgang til
Arkivserier, som Referatprotokoller kan anvendes som søgemiddel til
Kopibøger 1805-1857 (Magistratens 2. sekretariats arkiv)
Kollegiebreve 1805-1839 (Magistratens 2. sekretariats arkiv)
Indkomne sager 1805-1857 (Magistratens 2. sekretariats arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter