STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Rådstueskriverens kontors arkiv
- illustration Korrespondance
+ illustration Rådstueprotokoller
illustration Bilag til rådstueprotokollen
+ illustration Protokolpapirer
illustration Register til tabtgået resolutionsprotokol
+ illustration Magistratens (Rådstuens) Resolutionsprotokoller
+ illustration Bilag til resolutionsprotokoller
+ illustration Kopibøger
+ illustration Kopibøger
+ illustration Kopibøger
+ illustration Kopibøger
+ illustration Kollegiebreve
+ illustration Kollegiebreve
+ illustration Kollegiebreve
+ illustration Registre til kollegiebreve
illustration Register over kancelliskrivelser
+ illustration Alfabet over kongelige reskripter, resolutioner og breve
+ illustration Alfabetisk ordnede sager
+ illustration Borgerskab
+ illustration Brande, brandassurance, brandsession
+ illustration Brolægning
+ illustration Justitskassen
+ illustration Kollekter
+ illustration Kontorregnskaber
+ illustration Kødtakster m.v., politisager
+ illustration Lavssager
+ illustration Politi
+ illustration Pontonnerer, stykkuske og stykheste m.v.
+ illustration Port- og passagepenge
+ illustration Priskuranter
+ illustration Renovation
+ illustration Syn og taksation
+ illustration Søfartssager

Forside > Rådstueskriverens kontor > Rådstueskriverens kontors arkiv > Korrespondance > Bilag til resolutionsprotokoller

illustration

Bilag til resolutionsprotokoller

Fra Til Omfang
1716 1801 53 pk.

Henlagt efter År, Indhold


Forgængere (0) Efterfølgere (4)
Er indgang til (0) Indgange hertil (1)
Bemærkninger
Bilagene er blandt andet indkomne skrivelser til magistraten, erklæringer mm., der er henlagt efter resolutionsprotokollens sidetal.
. . . Læs mere

Bestillingsenheder

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Bilag til resolutionsprotokoller
Journalsager 1801-1805 (Magistratens 1. hovedfags arkiv)
Journalsager 1801-1805 (Magistratens 2. hovedfags arkiv)
Journalsager 1801-1805 (Magistratens 3. hovedfags arkiv)
Journalsager 1801-1805 (Magistratens 4. hovedfags arkiv)

Indgange hertil
Arkivserier, der kan anvendes som søgemiddel til Bilag til resolutionsprotokoller

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter