STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse

illustration

Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1908 1970 Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse
1970 1982 Københavns lungeklinik og tuberkulosestation
Fra Til Kaldenavne
1908 1970 Diagnosecentralen

Beskrivelse af Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse Luk rammen

I 1935 overtog Københavns kommune tuberkulosestationsdriften i København og Centralstationen blev åbnet. Den sorterede først under sundhedskommissionen. I 1963 overgik driften til Københavns hospitalsvæsen. Fra 1. april 1970 blev navnet ændret til Københavns lungeklinik og tuberkulosestation.

Centralstationen havde en afdeling for gruppeundersøgelser. De foretog undersøgelser og calmettevaccinationer (BCG-vaccination mod tuberkulose) blandt andet i firmaer og institutioner, og af studerende ved universitetet og de højere læreanstalter. Afdelingen for lægehenviste patienter foretog indgående undersøgelser af husstande og familiemedlemmer i alle hjem, hvor der var tuberkulosesmittede. Den afdeling tog sig også af kontrol med tidligere patienter og patienter, der havde mistænkelige fund på lungerne. Tuberkulosestationen sørgede for indlæggelser på tuberkuloseafdelinger og sanatorier.

Centralstationen førte kartotek over alle lungetuberkulosetilfælde og samarbejdede med socialdirektoratet, socialkontorerne, invalideforsikringsretten, Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse, m.fl. om social og økonomisk hjælp til patienterne. Også revalideringscentret for København og Frederiksberg var der samarbejde med.

I 1982 overgik Centralstationen til Bispebjerg hospitals lungeklinik.

Regelgrundlag for Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse:
Lov nr. 66 af 29. marts 1924 § 12Fra Til Arkiver skabt af Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse
-Der er ikke registreret arkiver fra denne arkivskaber


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse
Fra Til Overordnede arkivskabere
1935 1963 Sundhedskommissionen
1963 1982 Hospitalsdirektoratet
År Efterfølgere
1983 Lungeklinik

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Centralstationen for tuberkulose bekæmpelse

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenhederVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter