STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Olga Limschous fødeklinik

illustration

Olga Limschous fødeklinik

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1967 1979 Olga Limschous fødeklinik

Beskrivelse af Olga Limschous fødeklinik Luk rammen
Samarbejdet mellem Olga Limschous Fødeklinik og Københavns Kommune begyndte i 1967, hvor Københavns hospitalsvæsen indgk overenskomst med klinikken. Klinikken havde adresse på Nørrebrogade 157.

Klinikken stillede 10 af sine 17 pladser til rådighed for fødende fra Københavns Kommune. Den fungerede som aflastning for Øresundshospitalet og modtog patienter, hvis graviditet og fødsel forventedes at forløbe normalt.

Den 27. februar 1976 indgik klinikken en ny overenskomst, hvorefter samtlige pladser stod til rådighed for patienter fra Københavns Kommune. Pladserne var beregnet til barselshvilepatienter fra Øresundshospitalets fødeafdeling.

Fødslerne på Olga Limschous Fødeklinik ophørte helt d. 1. juli 1977. Fødselstallet i København var faldende, og hospitalerne havde kapacitet nok. Klinikken blev kun i begrænset omfang udnyttet til barselshvilepatienter, og kommunen opsagde derfor overenskomsten i 1978.

Overenskomsten blev i første omgang opsagt pr. 1. oktober 1978, siden tilsyneladende forlænget til 1. april 1979. Klinikken omtales for sidste gang i 1981. Fra 1982 havde Rigshospitalets jordemodercenter til huse på adressen, Nørrebrogade 157.

Se også Magistratens 2. afdeling, følgende journalnumre:
J.nr. 49-42/1967, fremakteret til 49-10/1977.
J.nr. 49-38/1977. Læg II, bilag 3. Notat af juni 1977 vedr. den administrative tilrettelæggelse af fødeordningen i Københavns Kommune..
J.nr. 49-38/1977. Indstilling til Borgerrepræsentationen om endelig fødeordning for Københavns Kommune af 12. juni 1978.


Relevante links
Sådan søger man om adgang til at se patientjournaler

Fra Til Arkiver skabt af Olga Limschous fødeklinik
1969 1976 Olga Limschous fødekliniks arkiv


Fra Til Overordnede arkivskabere
1967 1979 Hospitalsdirektoratet


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter