STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sundhedsdirektoratet

illustration

Sundhedsdirektoratet

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1972 1990 Københavns kommunes Sundhedsdirektorat
Fra Til Kaldenavne
1972 1990 Sundhedsdirektoratet

Beskrivelse af Sundhedsdirektoratet Luk rammen

I 1972 blev Kommunens sundhedsmæssige opgaver, som ikke hørte under hospitalsvæsenet eller socialdirektoratet, samlet under sundhedsdirektoratet. De tre administrationsområder havde et nært samarbejde. Under direktoratet hørte en række sygesikrings- og sundhedsmæssige opgaver, blandt andet lægehjælp, fysiurgiske klinikker, profylaktiske undersøgelser, dagpengehjælp under sygdom, hjemmesygepleje og barselspleje, husmoderafløsning og hjemmehjælp. Det havde også registreringsopgaver og publikumsekspedition.

Sundhedsdirektoratets direktør var overordnet myndighed for både den centrale og lokale administration samt de fysiurgiske klinikker. Direktoratet fungerede som sekretariat og havde forskellige centrale opgaver. Administrationskontoret tog sig af budget- og bevillingssager, planlægning, koordinering og dagpengesager. Der var afdelinger for sygesikring, hjemmepleje, økonomi og regnskab, refusionssager og en afdeling for EDB.

Byen var inddelt i 15 områder med hver sit sygesikringskontor. Sygesikringskontorerne afgjorde som regel selv sagerne, men i principielle tvivlstilfælde blev centraladministrationen involveret. Sygesikringskontorerne ekspederede alt vedrørende lov om sygesikring, lov om dagpenge, flere paragraffer under revalideringsloven, søgning om pension, hjemmesygepleje og hjemmehjælp m.m.

I 1990 blev Sundhedsdirektoratet lagt sammen med Hospitalsdirektoratet og Plejehjemsadministrationen.Fra Til Arkiver skabt af Sundhedsdirektoratet
1959 1989 Sundhedsdirektoratets arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sundhedsdirektoratet
Fra Til Overordnede arkivskabere
1972 1978 Magistratens 3. afdeling
1978 1990 Magistratens 2. afdeling
År Efterfølgere
1991 Hospitalsdirektoratet
1991 Københavns Sundhedsdirektorat
Fra Til Underordnede arkivskabere
1972 1990 Administrationskontor
1972 1978 Afdeling for edb og indkøb
1972 1978 Afdeling for hjemmepleje
1972 1978 Afdeling for refusionssager
1972 1978 Afdeling for sygesikring
1972 1978 Afdeling for økonomi og regnskab
1973 1991 Børneplejestationer og småbørnsstationer
1973 1990 Fysiurgiske klinikker
1973 1975 Lokalforvaltningen
1973 1984 Pipetteklinikkerne
1973 1978 Sundhedsplejen
1976 1990 Antikonceptionsklinikker
1978 1990 1. kontor
1978 1990 2. kontor
1989 1990 Planlægningssekretariat

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sundhedsdirektoratet

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserierVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter