STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Folkeregistret

illustration

Folkeregistret

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1923 2010 Københavns Folkeregister
2010 Folkeregister og Kontrolgruppe
Fra Til Kaldenavne
1923 Folkeregistret
2010 Københavns Folkeregister

Beskrivelse af Folkeregistret Luk rammen
Den 1. februar 1923 blev folkeregistrene i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner etableret og året efter i resten af Danmark. Folkeregistrets hovedopgave var at registrere hvor borgerne befandt sig. Der blev dog også registreret andre oplysninger om borgerne. For eksempel oplysninger om statsborgerskab, domme, fattighjælp, umyndiggørelse og konkurs. Folkeregisteret stod også for udarbejdelse af valglister på det tidspunkt, og disse oplysninger havde betydning i valgsammenhæng.

Herudover har Folkeregistret mange forskellige opgaver, for eksempel attestation af vælgererklæringer ved partianmeldelse og sager om valgret for danske i udlandet. Ved afholdelse af valg har Folkeregistret omfattende opgaver. Den fælles kontrolgruppe arbejder med bekæmpelse af snyd med kommunens ydelser.

Under Københavns Borgerservice er Folkeregister og Kontrolgruppe opdelt i to teams (Team Folkeregister og Team Kontrolgrupper) og arbejder med følgende opgaver:
- Sagsbehandling på folkeregisterområdet
- Support til Københavns Borgerservices frontoffice-funktioner
- Registrering og vedligeholdelse af CPR-registeret
- Registrering og vedligeholdelse af vejregistret
- Efterforskning af formodninger om misbrug af sociale ydelser, med udgangspunkt i borgernes bopælsregistrering.
- Samarbejde på tværs af alle kommunens forvaltninger og samarbejder yderligere med bl.a. politi, boligselskaber, SKAT og udenlandske myndigheder
- Sygesikring (national og europæisk sygesikring)
- Slægtsforskning
- Arvesagsundersøgelser for advokater og skifteretter
- Beregning af begravelseshjælp
- Refusion af transportudgifter for pensionister til læge
- Refusion af sygesikringstilskud til gruppe 2 sikrede
- Behandling af ansøgninger til handicapkørsel

Pr. 2. april 1968 blev CPR-registret indført. Det betød, at ansvaret for den løbende folkeregistrering overgik fra kommunernes folkeregistre til Indenrigsministeriets Sekretariat for Personregistrering, det nuværende CPR-kontor. Det var dog stadig det kommunale folkeregister, der indsamlede og indberettede oplysningerne til CPR-registret.

Folkeregistret fortsatte med at føre de gamle hovedkort. Først fra 1978 var indholdet i CPR-registret så fyldigt, at kommunen ikke længerede behøvede at føre de gamle paphovedkort. I 1991 blev pligten til at føre hovedkortene helt ophævet.

En del af Københavns Folkeregisters hovedkort er afleveret til Stadsarkivet, en del befinder sig fortsat i Københavns Kommunes Borgerservice (Folkeregistret).


Relevante links
Folkeregisteroplysninger, Københavns Folkeregister (Borgerservice)

Fra Til Arkiver skabt af Folkeregistret
1923 1984 Folkeregistrets arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Folkeregistret
Fra Til Overordnede arkivskabere
1923 1978 Statistisk kontor
1978 1997 3. afdeling
1998 2005 Skattevæsenet
2005 2009 Sekretariat og Kommunikation
2009 2010 Administrativ Borgerservice
2010 Københavns Borgerservice
Fra Til Underordnede arkivskabere
1979 1993 Adresseafdeling
1979 1984 BBR-Afdelingen
1979 1993 CPR-Afdelingen
1979 1993 Korrespondanceafdeling
1979 1993 Personregistret
1979 1993 Specialafdeling
1985 1988 Vejregistret
1994 2003 Afdelingen for adresseservice
1994 1998 Afdelingen for registervedligeholdelse
1994 1998 Afdelingen for særlige opgaver
1999 2003 Registerafdelingen
2001 Kontrolgruppen
2004 2009 Sekretariatet

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Folkeregistret

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenhederVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter