STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Søgning

Arkivskaber ?
Folkeregistret (1923- )

Folkeregistret

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1923 2010 Københavns Folkeregister
2010 Folkeregister og Kontrolgruppe
Fra Til Kaldenavne
1923 Folkeregistret
2010 Københavns Folkeregister

Beskrivelse af Folkeregistret Luk rammen
1923 Oprettet. Folkeregistret (og valglisteafd.) Under
mag.1.afd., statistisk kontor (1080).
1978 Under mag.6.afd., skatte- og registerforvaltningen.
1998 Under Økonomiforvaltningen.
2005 Under Kultur- og Fritidsforvaltningen, sekretariat.
2009 Under Administrativ Borgerservice.
2010 Under Økonomiforvaltningen, Københavns Borgerservice.
2010 Navneændring.

I 1923 blev Folkeregistrene i København, Frederiksberg og Gentofte kommuner etableret og året efter i 1924 blev der etableret Folkeregistre i resten af Danmark. Folkeregistret hovedopgave var at registrere hvor borgerne befandt sig. Fra start fandtes der dog også andre oplysninger om borgerne. F.eks. oplysninger om statsborgerskab, domme, fattighjælp, umyndiggørelse og konkurs. Da Folkeregisteret også stod for udarbejdelse af valglister og disse oplysninger havde betydning i valgsammenhæng. Derudover er der oplysninger om civilstand og eventuelle mindreårige børn, og der kan forekomme oplysninger om børnebidrag. Der var således tale om et kommunalt register, hvor kommunen kunne samle alle sine oplysninger om hver enkelt borger.
Bemærk at ikke alle typer af oplysninger er blevet registreret igennem hele registret levetid.

I 1968 blev det elektroniske centrale personregister CPR etableret og alle danske borgere blev tildelt et unikt personnummer, der blev brugt til registrering af borgernes personoplysninger i CPR.

Folkeregistret vedligeholder Det Centrale Personregister (CPR) ved kontrol og indberetning af de oplysninger, der kommer fra borgere og offentlige myndigheder.
Folkeregistret besvarer forespørgsler fra offentlige myndigheder og private og udsteder folkeregisterattester, sygesikringsbeviser ved flytning og lægeskift m.v.
Herudover har Folkeregistret mange forskellige opgaver, fx attestation af vælgererklæringer ved partianmeldelse og sager om valgret for danske i udlandet.
Ved afholdelse af valg har Folkeregistret omfattende opgaver.
Den fælles kontrolgruppe arbejder med bekæmpelse af snyd med kommunens ydelser.

Under Københavns Borgerservice var Folkeregister og Kontrolgruppe opdelt i to teams (Team Folkeregister og Team Kontrolgrupper) og arbejdede med følgende opgaver:
- Sagsbehandling på folkeregisterområdet
- Support til Københavns Borgerservices frontoffice-funktioner
- Registrering og vedligeholdelse af CPR-registeret
- Registrering og vedligeholdelse af vejregistret
- Efterforskning af formodninger om misbrug af sociale ydelser, med udgangspunkt i borgernes bopælsregistrering.
- Samarbejde på tværs af alle kommunens forvaltninger og samarbejder yderligere med bl.a. politi, boligselskaber, SKAT og udenlandske myndigheder
- Sygesikring (national og europæisk sygesikring)
- Slægtsforskning
- Arvesagsundersøgelser for advokater og skifteretter
- Beregning af begravelseshjælp
- Refusion af transportudgifter for pensionister til læge
- Refusion af sygesikringstilskud til gruppe 2 sikrede
- Behandling af ansøgninger til handicapkørselFra Til Arkiver skabt af Folkeregistret
1923 1984 Folkeregistrets arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Folkeregistret
Fra Til Overordnede arkivskabere
1923 1978 Statistisk kontor
1978 1997 3. afdeling
1998 2005 Skattevæsenet
2005 2009 Sekretariat og Kommunikation
2009 2010 Administrativ Borgerservice
2010 Københavns Borgerservice
Fra Til Underordnede arkivskabere
1979 1993 Adresseafdeling
1979 1984 BBR-Afdelingen
1979 1993 CPR-Afdelingen
1979 1993 Korrespondanceafdeling
1979 1993 Personregistret
1979 1993 Specialafdeling
1985 1988 Vejregistret
1994 2003 Afdelingen for adresseservice
1994 1998 Afdelingen for registervedligeholdelse
1994 1998 Afdelingen for særlige opgaver
1999 2003 Registerafdelingen
2001 Kontrolgruppen
2004 2009 Sekretariatet

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Folkeregistret

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenhederVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter