STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Stiftelser

illustration

Stiftelser

Overordnet betegnelse
Fra Til Officielle navne
2006 Stiftelser

Beskrivelse af Stiftelser Luk rammen
1858 Under Magistratens 1. afdeling
1998 Under Sundhedsforvaltningen

Civilstyrelsen har 2006 godkendt, at vedtægterne for Brdr. Soldenfeldt Stiftelse, H.J. Andersen Stiftelse, Det Harboeske Enkefrukloster, Grosserer Goldschmidts Stiftelse, Siersteds Stiftelse og Gammel Kloster, ændres, således af bestyrelserne fremover kommer til at bestå af 5 medlemmer udpeget af beboerne/ældrerådet.

Det betyder, at Københavns Kommune, efter valg af de nye bestyrelser, ikke længere er ansvarlig for forvaltningen af de 5 stiftelser og derfor i fremtiden ikke har indflydelse på eller ansvar for de 5 stiftelser.

Der er udarbejdet nye vedtægter for de 5 stiftelser, som skal underskrives af den nuværende bestyrelse og indsendes til Civilstyrelsen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 31. august 2006 godkendt vedtægten for Det Harboeske Enkefruekloster, og denne stiftelse søges derfor i overensstemmelse med udvalgets beslutning på mødet den 1. juni 2006 overført til Kultur- og Fritidsudvalget.Fra Til Arkiver skabt af Stiftelser
-Der er ikke registreret arkiver fra denne arkivskaber


Fra Til Overordnede arkivskabere
1857 Øvrighedsforretninger
1858 1997 Magistratens 1. afdeling
1998 2006 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Fra Til Underordnede arkivskabere
1725 1936 Budolphi Kloster
1735 2006 Det Harboeske Enkefruekloster
1764 1965 Den Nissenske Stiftelse og Det Nissenske Kapelgods
1853 1949 Konferentsråd J.H. Mundts stiftelse
1858 1949 Abel Cathrines stiftelse
1858 1997 Det kongelige Opfostringshus
1858 1934 Vartov hospital
1860 1936 M.E. Grøns og hustrus friboliger
1871 1975 I.W. Heymans og hustrus sølvbryllups stiftelse
1878 1942 Jomfru Christiane Lassens stiftelse
1881 2006 Brødrene Soldenfeldts stiftelse
1891 2006 Grosserer B. Goldschmidts og hustrus stiftelse
1897 2006 H.J. Andersens og hustrus stiftelse
1934 2003 Gammel Kloster
1948 2006 Martin Siersteds og hustru Johanne Siersteds stiftelse


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter