STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Legatvæsen

illustration

Legatvæsen

Overordnet betegnelse
Fra Til Officielle navne
LegatvæsenFra Til Arkiver skabt af Legatvæsen
1708 1970 Legatvæsens arkiv


Fra Til Overordnede arkivskabere
1857 Øvrighedsforretninger
1858 Kommunale institutioner
Fra Til Underordnede arkivskabere
Anna Dorothea Haacks legat
Baronesse Caroline Maria Hambro, født Gostenhofers legat
Baronesse Krüdener, født Hallings legat
Bartholomæus Jensens legat
Boertmannske legater
Bogtrykker H.G. Brills og hustru Lovise Sophie født Proms legat
Bonsachs legat
Boppenhausens legat
Brygger Jens Nielsen Halds legater
Brygger Peter Cornelius Høyers og hustru Johanne Gotliebbine Høyers legat I-II
Brændevinshandler Søren Andersen Bjerres legat
Brødrene Thomsens legater
C. S. Harboes og hustru Margrethe Elisabeth, født Kleins legat
Carl Hambroes legat
Cathrine Reiersen og Hanne Zeuthens legat
Cr. Fr. Raagaards legat
Det grevelige Moltkeske præmielegat ved selskabet for Efterslægten
Det Høedtske legat
Det Jacobsenske Familielegat
Det Mandixske familielegat
Det Rydendahlske legat
Dorthea Jørgensens legat
Edvard Julius Hvidts og hustru Elise Johanne Charlotte Hvidt, født Schifferts legat for trængende piger i København
Enkefru Laura Jacobsen født Holsts legater
Enkefru Nicoline Christine Madsen født Dyrlunds og møller Jørgen Madsens legater
Enkens legat
Etatsråd Niels Henrik Weinwich og hustru Anna Marie, født Møllers legat
Etatsrådinde Lugges legater
Etatsrådinde Marie Kofoeds legater
Fhv. guldsmedemester Peter Rothenborgs legat til huslejehjælp
Fhv. kjøbmand Christian Nobel Linaaes legat
Frederik Ferdinand v. Juels og hustrus legat
Fru Juliane Caroline Weck, født Ungers legat
Fru Laura Wroblewskis legat
Frøken Caroline Louise Ferys legat
Frøken H. A. Schackes legat
Frøken Sarah Bybergs legat
Frøken Sophie Maria Augusta Henrica Petersens legat
Frøken Sophie Sweders legat
Garver Niels Kønsbergs legat
Garvermester Mich. Meyers og hustrus legat
Geheimerådinde Margrethe Elisabeth Stampes legat
Generalinde von Støckens legat for tjenestepiger
Generalmajor P.C.F. v. Scholtens legat til den Classenske Legatskole
Grosserer E. le Maires og hustrus legat
Grosserer Jochum Schous enkes legat
Grosserer Niels Brock og hustru Lene Bredahls legater
Guldsmedemester Lauritz Falcks legat
Harry O. Salomonsens og hustru Aurelia født Fridericias guldbryllupslegat af 3/1 1917
Hendrik Jacobsens og hustru Louise Elisabeth Vilhelmine, født komtesse Rantzaus legat
Hosekræmmer Thomas Christian Lassens legat
Håndværkernes pensions- og lånekasses legat
Ida Wilhelmine Rottbølls legat
Ing. Johan Theodor Petersens legat
J.E Modewegs og hustru A.E. Modeweg, født Gudmanns legat
James og Jenny Schilbys legat
Jens Steffensen Kaas og hustru Anne Marie, født Hansens legat
Johan Gudmanns og hustru Catharina Gudmann, født Hylls legat
Johannes Suhr og hustru Caroline Falcks legater
Jomfru Catharina Smidts og søster Elisabeth Smidts, revisor Michael Heibergs enkes legat
Jomfru Kirstine Hoffmanns legater
Joseph Hambros legat
Julie Linds legat
Justitsråd Peder Lassens legat
Justitsråd, over-landinspektør Søren Bruuns legat
Justitsrådinde Cecilia Rosteds legat
Kaptajn Albrecht Carl Adolf From Møllers legat
Kollektfonden
Kommercerådinde Marie Sophie Lunds, født Muncks, legat
Konferentsråd, borgmester Just Henrik Mundts legat
Københavns Tobaksspinderlavs legat
L.N. Hvidts legat
L.N. Hvidts og Therese Lorchs legat
Legatet til Enevolds-Regjeringens Erindring
Lottorevisor, justitsråd Bruuns legat
M. E. Grøns og hustrus legat
Madam Anne Marie Sabels legat
Madame Ane Marie Jacobsen født Witters legat
Madame Anna Elisabeth Børner, født Baldewaters legat
Madame Cathrine Elisabeth Jacobsens legat
Magdalene Bornowskys legat
Magister Andreas Johan Rehling og justitsråd Morten Qvistgaards legat
Margarethe Byssings legater
Maskinfabrikant I. Chr. Myginds legat for trængende arbejdere i jernindustrien
Michael Andreas Kierkegaards legat
Moritz Kloss og hustru Christiane, født Aarhuuss legat
N. F. Bonnesens legat
Oberst Hirschnachs og frue M. Wandals legat
Oberst Sandholt og hustrus legat
Oberstløjtnant Caspar Müllers og enke Cathrine Elisabeth, født Rafns legat
Overlæge Lauritz Clemetsen og hustru Ane Kirstine Marie, født Schmidts legater
P.B. Lunds legat
Peter Waagensen Gjelstrups legat
Rabens legat
Sekretær Johan Christian Kalls og frøken Johanne Elisabeth Christiane Kalls legat
Silke- og klædekræmmer Peter Gleerups legat
Silke-, ulden- og lærredskræmmer Jens Hansen Lunds legat
Skibskaptajn Knud Christian Yttrichs og hustrus legat
Skipskaptajn og brygger Daniel Casper Kønnemanns legat
Skoleinspektør Johan Jürgen Jürgensen og senere afdøde enke Anna Cathrine Marie Jürgensens legat
Skomagermester J.E. Spannjers legater
Stiftelsen for nødlidende enker og fattige, forældre- eller faderløse børn
Søren Pedersen Dons og hustru Martha Clausdatters legat
Tømmermester og borgerrepræsentant Fr. Thymanns legat
Understøttelsesfonden
Understøttelseslegatet af 7de november for trængende lærerinder her i staden
Urtekræmmer L.C. Müllers legat
v. Zingelmanns legat
Vilhelmine Friedtstedts legat
1892 Theophilos Hansens Legat


Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter