STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sygekasser

illustration

Sygekasser

Overordnet betegnelse
Fra Til Officielle navne
1892 1973 Sygekasser

Beskrivelse af Sygekasser Luk rammen
Sygesikring eller sygekasser i København har en historie langt tilbage. Fra middelalderen og frem til midten af 1800-tallet var det især lavene, der stod for hjælp under sygdom. Lavsvæsenet blev imidlertid ophævet med næringsloven af 29. december 1857, og det betød, at de tvungne bidrag til syge- og fattighjælp i lavenes regi også faldt bort.

Indenrigsministeriet opfordrede i stedet til, at man dannede såkaldte fagkasser, dvs. fagligt afgrænsede sygekasser (cirkulære af 24. januar 1862). I København blev den første fagforeningssygekasse stiftet i 1872, men der opstod også adskillige sygekasser i tilknytning til forskellige arbejdspladser. En sygekasse blev defineret som en forening af personer, der gennem medlemsbidrag sikrede hinanden hjælp i tilfælde af sygdom.

Den første danske sygekasselov trådte i kraft d. 1. januar 1893 (lov nr. 85 af af 12. april 1892). I medfør af loven gav staten tilskud til statsanerkendte sygekasser, som så sørgede for fri lægehjælp, sygehusbehandling og dagpenge til de medlemmer, hvis indtægt lå under en bestemt grænse. En særlig sygekasseinspektør førte kontrol med kasserne. I medfør af en ny lov fra 1915 (lov nr. 144 af 10. maj 1915) fastlagde man nærmere regler for den såkaldte sygekassegrænse, dvs. de indtægts- og formueforhold, der var betingelsen for at kunne modtage hjælp fra sygekassen (bl.a. for at undgå misbrug af sygekasserne). Med loven i 1915 fik kvinder, som var medlem af en sygekasse, i øvrigt også ret til 10 dages dagpenge under barsel.

Den store danske socialreform i 1933 (også kendt som Kanslergadeforliget)samlede og forenklede de mange love og regler på det sociale område. Bestemmelser om hjælp til syge, invalide og gamle blev samlet i folkeforsikringsloven (lov nr. 182 af 20. maj 1933). Med loven blev det en pligt for alle over 21 år at være forsikrede i en anerkendt privat sygekasse.

Sygeforsikringsloven af 1960 (lov nr. 239 af 10. juni 1960) bestemte, at der i hver kommune kun skulle være én sygekasse. For København betød det, at alle sygekasserne skulle være tilsluttet Sammenslutningen af københavnske Sygekasser senest pr. 1. januar 1964. Sygeforsikringsloven fra 1960 betød, at de sidste fagkasser forsvandt. Desuden fik repræsentanter fra kommunerne plads i sygekassernes bestyrelse, og de fik hurtigt en dominerende indflydelse. Det betød, at sygekassernes oprindelige foreningspræg efterhånden forsvandt helt.

Med lov om offentlig sygesikring (lov nr. 311 af 9. juni 1971) blev de private sygekasser afskaffet til fordel for den almindelige sygesikring. De såkaldte fortsættelseskasser kunne videreføres som private sygeforsikringer, således som det blev tilfældet med for eksempel Sygeforsikringen Danmark.

For bevaringen af de københavnske sygekassers arkiver har Sammenslutningen af københavnske sygekasser (se link nedenfor) spillet en afgørende rolle. En række sygekasser har til sammenslutningen afleveret for eksempel forhandlingsprotokoller, årsregnskaber og korrespondance mv. Der findes derfor bevaret en del materiale fra forskellige sygekasser i sammenslutningens arkiv. Da de sidste fagkasser i 1960erne blev tilsluttet Sammenslutningen, blev deres arkiver på lignende måde overført til dennes arkiv.

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sygekasser
Fra Til Underordnede arkivskabere
1936 Den broderlige Enigheds syge- og begravelseskasse
Gasværksarbejdernes Sygekasse
1916 Sundbyvester Sygekasse
1691 1962 Hustømrerforeningens Sygekasse
1745 Lavssygekassen Stenhuggersvende Foreningen i København af 12. oktober 1745
1771 1919 Begravelseskassen Fælles Omsorg
1853 1933 Folkevennernes Sygekasse
1854 1950 Den broderlige Arbejderklasses Hjælpeforening
1855 Skomagermestrenes Syge- og Begravelseskasse
1857 1961 Litografernes Sygekasse af 1857
1859 1928 Sygekassen Nutiden
1861 1949 Hattemagernes Sygekasse
1861 1962 Murersvendeforeningens Sygekasse i København
1862 1950 Blikkenslagersvendeforeningens Sygekasse af 1862
1862 1936 Bogbindernes Syge- og begravelseskasse
1862 1960 Bødkersvendeforeningens Sygekasse
1862 1950 De forenede Snedkere af 1862s Sygekasse
1862 1961 Guldsmedenes Sygekasse
1862 1950 Malerforeningens Sygekasse af 1862
1862 1945 Possementmagernes Sygekasse
1862 1960 Sadelmager- og Tapetserernes Sygekasse
1862 1960 Skomagernes Sygekasse
1862 1950 Smede- og Maskinarbejderforeningens Sygekasser
1862 1950 Sygekassen for Skrædere og deres familier
1866 1934 Sygekassen Enigheden af 1866
1867 1936 Arbejderforeningen af 1/2 1867
1867 1961 Den gensidige kvindelige Hjælpeforenings Sygekasse
1872 1950 Sygekassen af 1872
1873 1918 Brandvæsenets Sygekasse
1873 1961 Grovsmedeforeningens Sygekasse
1876 1950 De forenede Arbejderes Syge- og begravelseskasse
1876 1947 Tjenestyendes Syge- og Understøttelsesforening
1877 1962 Lærlingeforeningens Sygekasse
1877 1963 Sygekassen for Døvstumme
1880 1950 Sygekassen Enigheden af 1880
1880 1950 Sygekassen Fremtids Haab
1881 1937 Bryggeriindustriens Syge- og begravelseskasse
1881 1961 Lolland-Falsters Hjælpeforening i København
1881 1937 Sygekassen Venners Haab
1882 1969 Sygeforeningen af 1. februar 1882
1884 1963 De Samvirkende Sygekasser i København
1884 1950 Sygekassen København
1888 1918 Sygekassen af 8. april 1888
1888 1950 Sygekassen Alderstrøst
1889 1937 Sygekassen Gensidig Alderdomsstøtte
1890 1950 De blindes Sygekasse i København
1891 1934 Den konservative Vælgerforenings Syge- og Begravelseskasse for København
1891 1961 Politiets Sygekasse
1892 1960 Bagernes Sygekasse i København
1894 1967 Hjælpekassen af 6. april 1894
1897 1950 Handelstanden (sygekasse)
1898 1928 Arbejderforeningen af 1860, Sygekasse af 1898
1898 1950 Sygekassen For Alle
1898 1950 Sygekassen Fremtiden
1898 1946 Sygekassen Helse-Laget
1901 1936 Dansk Sygeplejeråds Sygekasse
1901 1934 Husum Sygekasse
1904 1950 Post og Telegrafpersonalets Sygekasse
1912 1950 Gustafsforsamlingens Sygekasse
1916 1950 De studerendes Sygekasse
1919 1967 Tjenestemændenes Sygeforsikring
1946 1950 Sygekassen Activ-Helse-Laget
1947 1973 Sammenslutningen af københavnske sygekasser
1951 1972 Pensionskassen for funktionærer i Sammenslutningen

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sygekasser

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenhederVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter