STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Københavns Idrætsanlæg

illustration

Københavns Idrætsanlæg

Selvejende institution
Fra Til Officielle navne
1911 1993 Københavns Idrætspark
1993 2009 Københavns Idrætsanlæg
Fra Til Kaldenavne
2007 2009 De Københavnske Idrætsanlæg
Fra Til Forkortelser for navnet
1911 2009 KI

Beskrivelse af Københavns Idrætsanlæg Luk rammen

Idrætsparken på Østerbro, der blev kaldt »Centralanlægget«, blev anlagt af Københavns kommune i årene 1908-14 på arealer, der i 1911 blev overdraget til institutionen »Københavns Idrætspark« for et tidsrum af 98 år.

Med virkning fra 1. aug.1969 overtog Københavns Idrætspark arealerne for centralanlægget og de »ydre afdelinger« dog med visse undtagelser for de arealer, som hørte under stadsgartnerens områder, ligesom de arealer, hvor staten var involveret, også blev undtaget. København Idrætspark forrentede beløbene for overtagelsen af de respektive arealer, men lånene var afdragsfrie.

Institutionens ledelse bestod af et repræsentantskab og en bestyrelse. Formålet var at drive og administrere faciliteter primært til idrætten, men også til andre kommunale og kulturelle formål.

Københavns Idrætspark administrerede i 1974 Centralanlægget, der blandt andet omfattede stadion, Idrætshuset, svømmehallen og badeanstalten, ejendommen Østerbrogade 79, som indeholder Parkteatret, Parkteatrets restaurant og selskabslokaler, træningslokaler og skydebaner m. v., fodboldbanen ved Øster Alle og Per Henrik Lings Alle, samt hovedtribunen ved Per Henrik Lings Alle med fællesklublokaler m. v., skøjtehallen i P. H. Lings Alle.

Endvidere administrerede Københavns Idrætspark følgende »lokale anlæg«:
- Sundby Idrætspark, der blev anlagt i årene 1923-24 af Københavns kommune og overdraget til Idrætsparken i 1925
- Idrætsanlægget ved Genforeningspladsen, der blev anlagt af Københavns kommune i årene 1922-23 og overdraget til Idrætsparken i 1929
- Ryparksbanerne, anlagt i årene 1935-36 af Københavns Idrætspark med støtte af Københavns kommune

samt følgende ydre anlæg, der alle blev etableret med støtte fra Københavns kommune:
- Valby Idrætspark, taget i brug 1939
- Vanløse Idrætspark, taget i brug 1941
- Bavnehøjbanerne, taget i brug 1944 og udvidet med friluftsbad og hal i 1967-68
- Kløvermarksbanerne, taget i brug 1951 og i 1972 udvidet med omklædningsafdeling i Herjedalgade
- Bagsværd rostadion, taget i brug 1951-52
- omklædningsbygningen ved Engdraget og boldbanerne i den nordlige del af Vigerslevparken, taget i brug 1952
- Husum Idrætspark (ved Gadelandet), taget i brug 1957
- Klosterhaven i Fælledparken, taget i brug 1954
- omklædningsbarakken ved fodboldbanen i parken ved Brønshøj Kirkevej, taget i brug 1954
- omklædningsbarakken ved boldbanerne i den sydlige del af Vigerslevparken, taget i brug 1957
- Bellahøj friluftsbad, taget i brug 1960
- Valby Idrætshal, taget i brug 1961
- Tingbjerg idrætsanlæg, taget i brug i 1962
- søbadeanstalten Amager Helgoland, taget i brug 1965
- Sundby- og Emdrup svømmebade, taget i brug i 1966
- Hyltebjerghallen og Sundbyøster idrætsanlæg, taget i brug i 1971
- samt Amagerbro Idrætsanlæg, taget i brug i 1973.

I 1998 kom Københavns Idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsforvaltningen.

1. januar 2004 drev Københavns Idrætsanlæg 52 idrætsanlæg:
- fem fodboldstadions
- cirka 125 fodboldbaner (herunder 13 grusbaner)
- seks svømmehaller
- tre friluftsbade
- to havnebade
- en skøjtehal
- tre mobile udendørs skøjtebaner
- tre skydeanlæg
- 15 sportshaller, hvoraf flere sportshaller, såsom Grøndal Centret, havde mere end én idrætshal.

De Københavnske Idrætsanlæg var en selvejende institution, der blev kommunaliseret 2005, og stod for drift og udvikling af de københavnske idrætsanlæg. Dermed overgik økonomiansvaret til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Idrætsanlæggene blev inddelt i følgende teams:
- Team Brønshøj
- Team Østerbro/Nørrebro
- Team Sundby/Valby
- Team Bade

I forbindelse med den generelle omlægning af Kultur- og Fritidsforvaltningen, blev Københavns Idrætsanlæg nedlagt med udgangen af 2009 og de enkelte anlæg placeret i forskellige teams direkte under forvaltningen. Samtidig blev de forskellige team organiseret anderledes: Team Nørrebro/Østerbro og team Brønshøj lagt sammen og fik navnet Team Nord - Øst, mens Team Sundby/Valby kom til at hede Team SV. Nørrebrohallen som havde hørt til Team Nørrebro/Østerbro udgik af enheden og blev sammenlagt med Nørrebro Bibliotek som 2200Kultur.Fra Til Arkiver skabt af Københavns Idrætsanlæg
1904 2005 Københavns Idrætsanlægs arkiv
Fra Til AV-materiale skabt af Københavns Idrætsanlæg
1940 1976 Tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Københavns Idrætsanlæg
Fra Til Overordnede arkivskabere
1911 1997 Selvejende institutioner under Magistratens 1. afdeling
1998 1998 Biblioteksvæsenet
1999 2003 Kultur- og Fritidsforvaltningen
2004 2009 Fritid og Idræt
År Forgængere
1994 Varmtvandsbadeanstalterne
2002 Københavns Ungdomscentre
År Efterfølgere
2010 Team Nord - Øst
Fra Til Underordnede arkivskabere
1994 2001 Sjællandsgade Bad
2001 2004 Grøndal Centret
2005 2009 Team Bade
2005 2009 Team Brønshøj
2005 2009 Team Nørrebro/Østerbro
2005 2009 Team SV

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Københavns Idrætsanlæg

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserierVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter