STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Magistratens 2. afdeling

illustration

Magistratens 2. afdeling

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1858 1997 Magistratens 2. afdeling

Beskrivelse af Magistratens 2. afdeling Luk rammen
Magistratens 2. afdeling blev oprettet i 1858 i forbindelse med, at man indførte det såkaldte magistratsstyre i Københavns Kommune. Arkivmateriale efter afdelingen findes i afdelingens sekretariatsarkiv, se linket Sekretariatet nedenfor.

Magistratens 2. afdeling tog sig fra oprettelsen i 1858 især af sager vedrørende kommunens økonomi, kasse- og regnskabsvæsen, ligesom kommunens gods, Bistrup Gods ved Roskilde, sorterede under afdelingen. Disse opgaver blev overflyttet til Overborgmesterens afdeling, da den blev oprettet i 1938. Stadskonduktøren (dvs. den embedsmand, der tog sig af byens matrikler) hørte under afdelingen frem til 1917.

Hospitalerne, herunder også Sct. Hans Hospital, sorterede som en fast opgave under Magistratens 2. afdeling igennem hele perioden fra 1858 og frem til 1994 (se også Hospitalsdirektoratet). I 1938 overtog afdelingen desuden sundhedsområdet, herunder også Sundhedskommissionen, Stadslægen og folkekøkkenerne. Fra 1978 indgik også plejehjemmene som en del af afdelingens ressort.

Magistratens 2. afdeling blev oprettet i medfør af Lov om Bestyrelsen af Kjøbenhavns kommunale anliggender af 4. marts 1857 og Vedtægt for Bestyrelsen af Staden Københavns communale Anliggender af 30. december 1857.

Magistratens 2. afdeling blev nedlagt i 1997 (se Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om Københavns Kommune nr. 232 af 2. april 1997 og styrelsesvedtægt for Københavns Kommune af 12. juni 1997).


Relevante links
Se mere i Københavns Stadsarkivs Wiki
Emner i Magistratens journalsager 1858-1938
Link til Sekretariatets arkiv, Magistratens 2. afdeling

Fra Til Arkiver skabt af Magistratens 2. afdeling
-Der er ikke registreret arkiver fra denne arkivskaber


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Magistratens 2. afdeling
Fra Til Overordnede arkivskabere
1858 1997 Kommunale institutioner
Fra Til Underordnede arkivskabere
Karantænekommissionen i København
Københavns Sundhedsdirektorat
1858 1860 Bistrup gods
1858 1907 Bogholderkontoret
1858 1997 Borgmesteren
1858 1861 Formanden for rodemestrene
1858 1938 Hovedkassererkontoret
1858 1885 Kommunehospitalet
1858 1861 Kæmneren
1858 1997 Sekretariatet
1858 1997 Selvejende institutioner under Magistratens 2. afdeling
1858 1917 Stadskonduktøren
1858 1977 Thorvaldsens Museum
1860 1919 Sankt Hans Hospital
1861 1937 Ejendomsdirektoratet
1862 1887 Skattekontoret
1864 1875 Lazaretterne
1876 1885 Øresundshospitalet
1879 1885 Blegdamshospitalet
1879 1917 Torvevæsenet
1885 1991 Hospitalsdirektoratet
1888 1938 Skattevæsenet
1899 1978 Rådhusforvaltningen
1907 1937 Direktoratet for stadens hovedbogholderi og revision
1916 1921 Dyrtidskontoret
1926 1937 Løndirektoratet
1937 1937 Direktoratet for stadens Regnskabsvæsen
1937 1937 Direktoratet for Stadens revision
1938 1978 Beboelsesejendommene
1938 1975 Københavns kommunes Folkekøkkener
1938 1997 Stadslægeembedet
1938 1974 Sundhedskommissionen
1939 1978 Boligkommissionen
1974 1997 Epidemikommissionen
1974 1978 Miljø- og levnedsmiddelkontrollen
1975 1994 Alkoholbehandlingsinstitutioner
1978 1990 Plejehjemsadministrationen
1978 1990 Sundhedsdirektoratet

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Magistratens 2. afdeling

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserierVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter