STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Kommunehospitalet

illustration

Kommunehospitalet

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1863 1994 Kommunehospitalet
Fra Til Forkortelser for navnet
1863 1994 KH

Beskrivelse af Kommunehospitalet Luk rammen
Kommunehospitalet blev oprettet i 1863 og var Københavns første egentlige kommunale hospital. Det blev tegnet af kongelig bygningsinspektør Christian Hansen (1803-1883) og var et af de første permanente byggerier uden for Københavns volde. Hospitalet var fra sin oprettelse udstyret som et af tidens mest moderne hospitaler.

Koleraepidemien i 1853 havde demonstreret alvorlige mangler ved det københavnske sundhedsvæsen. Få år senere, i maj 1855, besluttede Københavns Borgerrepræsentation at opføre et kommunehospital. Den 19. september 1863 blev Kommunehospitalet taget i brug.
Med Kommunehospitalet fik Københavns Kommune et egentligt selvstændigt hospitalsvæsen. Indtil 1910 administrerede Kommunehospitalet hospitalernes fælles anliggender (se Hospitalsdirektoratet).

Oprettelsen af Kommunehospitalet betød, at størstedelen af sygeafdelingen på Almindelig Hospital blev nedlagt. Al-mindelig Hospital havde indtil da fungeret bl.a. som kommunalt sygehus for byens fattige syge.

Kommunehospitalet omfattede fire afdelinger, nemlig 1. afdeling (kirurgisk), 2. og 3. afdeling (medicinske) og 4. afdeling (hud- og kønssygdomme). Hospitalet modtog patienter med alle sygdomme, også epidemiske og sindssygdomme. I de følgende år blev hospitalet udvidet med flere afdelinger, og der blev desuden bygget nye hospitaler i København. Der har således været flere ændringer i hospitalets historie, herunder oprettelse og nedlæggelse af flere afdelinger, der bl.a. afspejler de skiftende behov, der har været for behandling.

I 1870 oprettedes således en blandet kirurgisk og medicinsk afdeling på Kommunehospitalet. Ordningen fungerede ikke tilfredsstillende, hvilket betød at man i 1875 ophævede den blandede afdeling. I stedet oprettede man to nye afdelinger, nemlig 5. afdeling som ren kirurgisk afdeling og en 6. afdeling for sinds- og nervesygdomme.

I 1930erne skete der mange ændringer på hospitalet. Den 1. december 1931 oprettede man en midlertidig medicinsk afdeling med 65 sengepladser. Afdelingen blev senere gjort permanent og derefter omdannet til en langtidsmedicinsk afdeling i 1970.

Den 1. november 1933 skete en opsplitning af 6. afdeling for sinds- og nervesygdomme til en selvstændig psykiatrisk og en selvstændig neurologisk afdeling.
Den 14. september 1939 vedtog Københavns Borgerrepræsentation at nedlægge Kommunehospitalets 4. afdeling, fordi antallet af patienter med veneriske sygdomme, dvs. kønssygdomme, var faldende. En ny gynækologisk afdeling blev i stedet oprettet. På samme tid udvidede man Øjenafdelingen og Øre-, næse- og halsafdelingen.

I 1950erne gennemgik Kommunehospitalet en række udvidelser og ændringer. Opførelsen af en ny fysiurgisk klinik, blev påbegyndt i december 1950, hvorefter den blev taget i brug den 1/12 1954. Den 28/1 1954 vedtog borgerrepræsentationen ligeledes oprettelsen af et centrallaboratorium på hospitalet.

Den 1. september 1955 åbnede hospitalet en diætrestaurant. Den lå i hospitalets fløj F i tilknytning til hospitalets nyindrettede diætkøkken og ernæringsfysiologiske laboratorium. Den 1. juli 1956 blev den neurologiske poliklinik (ambulatorium) nedlagt og erstattet af et neurologisk efterbehandlingsambulatorium. Endelig tog hospitalet den 1. august 1956 en ekstremitetskirurgisk afdeling i brug, idet den kirurgiske poliklinik samtidig blev nedlagt.

Den 1. januar 1964 blev psykiatrisk poliklinik nedlagt og den 1. april 1965 den gynækologiske afdeling.

Hospitalet blev i 1987 omdannet til et ældrehospital. I 1995 blev det sammen med Københavns Kommunes fire andre sygehus, Bispebjerg Hospital, Hvidovre Hospital og Sankt Hans Hospital lagt ind under Hovedstadens Sygehusfælles-skab (HS). Pr. 1. maj 1999 blev Kommunehospitalet nedlagt som led i en rationalisering.

Se også Borgerrepræsentationens forhandlinger:
1855-56, s. 47.
1869-70, s. 65f.
1875-76, s. 75f.
1931-32, s. 592f og 668f.
1939-40, s. 724f, 818.
1943-44, s. 567f og 1029f.
1953-54 s. 671, 734, 2143.
1955-56 s. 2356, 2358 og 2493-94.
1963-64, s. 1721-33.


Relevante links
Søg om adgang til at se patientjournaler
Se stueoversigt over Kommunehospitalet
Se også Hospitalsdirektoratet

Fra Til Arkiver skabt af Kommunehospitalet
1860 2000 Kommunehospitalets arkiv
Fra Til AV-materiale skabt af Kommunehospitalet
1858 1966 Tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Kommunehospitalet
Fra Til Overordnede arkivskabere
1858 1885 Magistratens 2. afdeling
1885 1990 Hospitalsdirektoratet
1991 1994 Københavns Sundhedsdirektorat
Fra Til Underordnede arkivskabere
1991 Apotek
1994 Chefsygeplejerske
1994 Ekspeditionskontor
1994 Løn- Og personaleafdeling
1961 Ortopædkirurgisk konsultation
1960 Poliklinikken for øre, næse og halssygdomme
1956 Skadestuen
1994 Teknisk Chef
1994 Økonoma
1863 1987 1. afdeling
1863 1987 2. afdeling
1863 1987 3. afdeling
1863 1939 4. afdeling
1863 1994 Bade- og massageklinikken
1863 1994 Bogholder
1863 1994 Forvalter
1863 1994 Inspektør
1863 1994 Patologisk institut
1863 1983 Poliklinik for hud- og kønssygdomme
1869 1956 Poliklinik for kirurgiske sygdomme
1870 1975 5. afdeling
1875 1994 6. afdeling
1883 1988 Øre- næse- halsafdeling
1884 1992 Inventarkontor
1884 1977 Øjenafdeling
1892 1897 Konsultation for kvindesygdomme
1896 1988 Røntgenafdeling
1905 1960 Øjenpoliklinikken
1911 1913 8. afdeling
1920 Psykatrisk Poliklinik
1928 1961 Medicinsk poliklinik
1929 1983 Neurologisk poliklinik
1931 1970 7. afdeling
1933 1983 Neurologisk afdeling
1937 1960 Gynækologisk poliklinik
1939 1945 Psykiatrisk børnepoliklinik
1940 1965 Gynækologisk afdeling
1950 1960 Fysiurgisk ambulatorium
1953 1961 5. afdelings ambulatorium
1954 1994 Anæstesiologisk afdeling
1955 1966 Ambulatorium for alkoholskadede
1955 1993 Ernæringsfysiologisk laboratorium
1956 1988 9. afdeling
1956 1987 Klinisk-kemisk afdeling
1956 1967 Visitationen
1960 1960 1. afd., Afsnit for Brandsårsbehandling
1962 1994 Psykologisk Institut
1968 1975 Klinisk-fysiologisk afdeling
1970 1994 7. afdeling 1970-
1971 1974 Endocrinilogisk klinik for børn på Dronning Louises børnehospital
1971 1974 Københavns kommunes ambulatorium for allergiske sygdomme hos børn
1976 1988 Akut modtageafdeling
1977 1981 10. afdeling
1977 1984 Laboratoriet for koagulations-fibronolyseundersøgelser
1980 1984 Ambulatorium for psykisk handikappede
1984 1987 Medicinsk blok, medicin 4
1987 1988 Medicinsk blok, Intern medicinsk afdeling
1988 1991 Medicinsk blok, langtidsmedicinsk afdeling BL
1988 1994 Medicinsk blok, langtidsmedicinsk afdeling HL
1990 1994 Distriktpsykiatrisk Center
1991 1992 Fysiurgisk Klinik
1993 1994 Center for forskning og udvikling på ældreområdet
1994 1994 Osteoporosecentret

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Kommunehospitalet

Henvisninger til andre arkivskaberes arkiver

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder
1929 280 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1937 67 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1937 113 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1937 136 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1941 113 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1941 223 pk. 1 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
Hospitaler og stiftelser. Reglementer m.v. 1778-1919 Blanketsamling (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Kommunehospitalet 1889-1895 Bygge- og vedligeholdelsesregnskaber (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
11 pk. 1 C-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
17 pk. 1 C-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1863 1021-1125 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1863 401-525 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1867 1151-1300 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1868 1426-ud Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1885 712.51 - ud Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1895 401-460 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1899 201-310 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1903 726-800 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1913 176-250 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1925 46.6 - 49 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1937 26-33.8 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
33a-d Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
37-38 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1920-1923 N: 1901-2000 Hovedjournalsager A-Ø (Borgerrepræsentationens arkiv)
1889 Underbilag til post 6c. Sundhedsvæsenet. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1892 Bilag 28 Regnskab m. antegnelser + Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1894 Bilag 28 Bilag 470, 479-480 Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1901 Bilag 26 Post II.B.11 Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1889 Underbilag til post 3 (I) Versurer og deposita. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)

Henvisninger til AV-materiale
Der er fundet 3 poster (viser post nr 1 til 3)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter