STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Øresundshospitalet

illustration

Øresundshospitalet

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1876 1982 Øresundshospitalet
Fra Til Forkortelser for navnet
1876 1982 ØH

Beskrivelse af Øresundshospitalet Luk rammen

Øresundshospitalet blev opført i 1875-76 og i 1878 taget i brug som karantæne- og epidemihospital. Det fungerede også som hjælpehospital for Blegdamshospitalet og Kommunehospitalet. Hospitalet havde kun 32 senge.

I 1899 ansatte hospitalet en overlæge og oprettede en medicinsk afdeling hovedsagelig for tuberkulosepatienter.

I 1906 blev hospitalet delt i en medicinsk afdeling og en tuberkuloseafdeling (afd. I). Tuberkuloseafdelingen bestod af tre underafdelinger: En statsanerkendt afdeling, en ikke-statsanerkendt afdeling samt en karantæneafdeling. Denne ændringen af hospitalets formål medførte store udvidelser af hospitalets areal og bygninger. De største udvidelser blev foretaget i 1902-04 og i 1908.

I 1911 oprettede hospitalet under den medicinske afdeling den anden statsanerkendte tuberkuloseafdeling (afd. II). Den medicinske afdeling bestod således nu af to underafdelinger: Den medicinske og tuberkuloseafdelingen (afd. II).

1930erne bestod også af flere omstruktureringer. I 1936 nedlagde hospitalet den medicinske afdeling, hvorefter tuberkuloseafdelingerne I og II i 1937 blev lagt sammen til én stor tuberkuloseafdeling. Til begge tuberkuloseafdelinger var der fra 1920 tilknyttet en røntgenafdeling. I 1937 blev Øre-, næse- og halsafdelingen oprettet.

Da Avnstrup sanatorium blev taget i brug den 15. april 1940, nedlagde Øresundshospitalet sine træbarakker som sygeafsnit, hvorefter hospitalet udgjorde 327 sengepladser.

I 1960erne blev hospitalet ombygget fra tuberkulosehospital til et plejehospital med gynækologisk afdeling. Den 19. september 1963 overflyttede Øresundshospitalet derfor den thoraxkirurgiske afdeling og tuberkuloseafdelingen til Bispebjerg hospital. Thoraxkirurgi omfatter lunge- og hjertekirurgi.

Den 1. april 1965 åbnede hospitalet en gynækologisk-obstetrisk afdeling med 110 pladser. Af hospitalets resterende pladser blev 104 anvendt til behandling af psykiatriske plejepatienter, 40 til medicinske plejepatienter og langtidspatienter. Som et led i behandlingen af psykiatriske plejepatienter åbnede Øresundshospitalet i juni 1967 et dagshospital med 25 pladser.

I 1982 blev Øresundshospitalet omdannet til plejehospital og det overgik derfor til Plejehjemsadministrationen.

Se også i Borgerrepræsentationens forhandlinger:
1874-75, s. 1341f.
1875-76, s.11.
1900-01, s. 571.
1901-02, s. 2262.
1902-03, s. 227f., 2098f.
1903-04, s. 725f.
1906-07, s. 453.
1907- 08, s. 1446f.
1963-64, s.242-43.
1966-67, s. 844-47.


Relevante links
Søg om adgang til at se patientjournaler
Se også Plejehjemsadministrationen
Se også Avnstrup Sanatorium
Se også Bispebjerg Hospital

Fra Til Arkiver skabt af Øresundshospitalet
1876 1977 Øresundshospitalets arkiv
Fra Til AV-materiale skabt af Øresundshospitalet
1901 1964 Tegninger


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Øresundshospitalet
Fra Til Overordnede arkivskabere
1876 1885 Magistratens 2. afdeling
1885 1982 Hospitalsdirektoratet
År Efterfølgere
1982 Øresundshospitalet, venteafdeling
Fra Til Underordnede arkivskabere
1982 Bogholderi
1982 Forstanderinden
1982 Maskinmester
1876 1982 Inspektør
1878 1899 Karantæne- og epidemihospitalet
1899 1906 Medicinsk afdeling 1899-1906
1906 1940 Karantæneafdeling
1906 1940 Medicinsk afdeling
1906 1940 Tuberkuloseafdeling 1
1921 1947 Øre- næse- halsklinikken
1922 1963 Røntgenklinik
1939 1963 Tandklinik
1940 1963 Tuberkuloseafdeling
1944 1963 Lungekirurgisk afdeling
1948 1963 Patologisk institut
1951 1963 Lungekirurgisk ambulatorium
1951 1963 Pneumothorax-ambulatorium
1960 1963 Fysiurgisk klinik
1963 1982 Socialrådgiverne
1965 1976 Gynækologisk-obstetrisk afdeling
1965 1981 Medicinsk plejeafdeling
1965 1981 Psykiatrisk plejeafdeling
1967 1976 Fødeafdeling
1967 1981 Psykiatrisk daghospital
1970 1974 Langtidsmedicinsk afdeling

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Øresundshospitalet

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder
1939 23 A-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
Øresundshospitalet 1898-1911/12 Bygge- og vedligeholdelsesregnskaber (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
69 pk. 1 C-journalsager (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1873 926-1000 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1874 1451-1600 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1902 970-ud Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1909 621-726 Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
1917 481-ud Hovedjournalsager (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
24 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
48-49 Hovedjournalsager (faste numre) (Stadsarkitektens direktorats arkiv)
1883 Regnskabsoversigt. Bilag 1-16 Kommunehospitalet. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1891 Bilag 28 Regnskab m. antegnelser. + Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1893 Bilag 28 Bilag 1-193 Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1900 Bilag 26 Ad bilag 56 (pk. I) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1900 Bilag 26 Ad bilag 56 (pk. II) Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1902 Bilag 26 Regnskaber m. bilag vedr. Post II.B.8,11,14 Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)
1886 Diverse ikke optaget i trykt regnskab Versurer og deposita. Regnskaber m. bilag (Kommunens regnskabs arkiv)

Henvisninger til AV-materiale
Der er fundet 2 poster (viser post nr 1 til 2)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter