STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sundby hospital

illustration

Sundby hospital

Kommunal institution
Fra Til Officielle navne
1902 1994 Sundby hospital
Fra Til Forkortelser for navnet
1902 1994 SH

Beskrivelse af Sundby hospital Luk rammen
Sundby hospital blev bygget i 1894 som Tårnby forsørgelsesanstalt (svarende til en fattiggård). I 1902 blev Sundbyerne en del af Københavns Kommune, og anstalten blev omdannet til Sundby hospital.

De store indlemmelser af Valby, Brønshøj og Sundbyerne i Københavns Kommune, der fandt sted i 1901 til 1902, betød, at det blev nødvendigt at bygge nye hospitaler. Sundby hospital var det første nye hospital, som Københavns Kommune åbnede.

Sundby hospital behandlede især patienter med almindelige medicinske og lettere kirurgiske sygdomme. Hospitalet skulle desuden yde poliklinisk hjælp. En poliklinik var et åbent ambulatorium, hvor fattige og ubemidlede patienter gratis og uden henvisning kunne få lægehjælp. I den gamle forsørgelsesanstalt eksisterede der også en børneoptagelsesafdeling (en art børnehjem). Afdelingen blev endnu i nogle år frem fortsat som en del af hospitalet.

I 1907 overgik hospitalet til at være et kirurgisk hospital. I de følgende år, 1913 og 1918, gennemgik hospitalet en række udvidelser, ligesom børneoptagelsesafdelingen flyttede ud af hospitalet. Efter en udvidelse i 1929-1930 omfattede hospitalet en kirurgisk afdeling og en poliklinik, en medicinsk afdeling, en børneafdeling, en øreafdeling, en røntgenklinik samt en bade- og massageklinik.

I løbet af 1960erne blev hospitalet igen udbygget og udvidet, blandt andet med en ny bygning til Røntgenklinikken i 1963 og en ny bygning til Centrallaboratoriet i 1965. I 1966 åbnede man en anæstesiologisk afdeling, dvs. en narkoseafdeling, på hospitalet. Den 1. september 1970 blev den kirurgiske poliklinik nedlagt.

Efter mange år som kommunalt hospital under Københavns Kommune overgik Sundby hospital pr. 1. januar 1995 til Hovedstadens Sygehusfællesskab (H:S). To år senere, i 1997, blev hospitalet lagt sammen med Skt. Elisabeth Hospital, der blev drevet af Københavns Amt. Det nye hospital fik navnet Amager Hospital. I 2007 overgik Amager Hospital fra H:S og Københavns Amt til Region Hovedstaden.


Se også Borgerrepræsentationens forhandlinger:
1901-02, s.303f. og s. 1017f.
1907-08, s. 1392f.
1926-27, s.2007
1927-28, s. 268f.
1929-30, s. 280f.
1959-60, s. 1331-41 og s. 1910-11
1962-63, s. 2217-27.
1963-64, s. 441-54 og s. 823-24.
1966-67, s. 2650.


Relevante links
Sådan søger man om adgang til at se patientjournaler
Link til en søgning i Starbas på Sundby Hospitals afdelinger

Fra Til Arkiver skabt af Sundby hospital
1898 1983 Sundby hospitals arkiv


Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sundby hospital
Fra Til Overordnede arkivskabere
1902 1990 Hospitalsdirektoratet
1991 1994 Københavns Sundhedsdirektorat
Fra Til Underordnede arkivskabere
1994 Bogholderi
1994 Chefsygeplejerske
1994 Maskinmester
1994 Økonoma
1902 1912 Børneopdragelsesafdeling
1902 1994 Forvalter
1902 1994 Hospitalschef
1902 1907 Medicinsk afdeling
1908 1994 Kirurgisk afdeling
1922 1994 Røntgenklinik
1927 Kirurgisk poliklinik
1933 1984 Bade- og massageklinik
1933 1994 Børneafdeling
1933 1994 Laboratorium
1933 1994 Medicinsk afdeling
1933 1988 Øre-halsklinikken
1933 1981 Øreafdeling
1935 1994 Patologisk institut
1949 1954 Gynækologisk poliklinik
1963 1994 Anæstesiologisk afdeling
1984 1994 Langtidsmedicinsk afdeling
1989 1994 Ortopædkirurgisk afdeling
1991 1994 Fysiurgisk klinik
1992 1994 Reumatologisk afdeling

Andre arkivskaberes arkivalier, der omhandler Sundby hospital

Henvisninger til andre arkivskaberes arkivserier

Henvisninger til andre arkivskaberes bestillingsenheder

Henvisninger til AV-materiale
Der er fundet 2 poster (viser post nr 1 til 2)Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter