STARBAS.net

Frederiksberg Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Kommunalbestyrelsens Sekretariats arkiv
+ illustration Forhandlingsprotokoller og mødereferater
- illustration Journalregistre, journaler og journalsager
illustration Journal med register
illustration Register til journal
illustration Journal
illustration Journal for udgåede breve
+ illustration Journal: Byggesager fra bygningsinspektøren
+ illustration Journal til kommunalbestyrelsens forhandlingsprotokol
illustration Register til Journal Ø
+ illustration Journal Ø
+ illustration Register til Journal J
illustration Register til Journal M
illustration Journal M
illustration Register til Journal B
+ illustration Journal J
illustration Journal B
illustration Register til Journal V
illustration Journal V
illustration Journal E
+ illustration Register til Journal
+ illustration Journaler
illustration Journalplan
+ illustration Journal
illustration Journalplan for Ekstern Afdelings faste numre
illustration Journalplan. FK-Jour.
illustration Journal
+ illustration Journal
- illustration Journalsager
+ illustration Journaludskrifter (FK-jour)
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
+ illustration Journalsager
illustration Fortegnelse over emneordnede journalsager
+ illustration Emneordnede journalsager
+ illustration Gruppeordnede sager
+ illustration Kopibøger
+ illustration Servitutter og bevillinger
+ illustration Ægteskabsbøger
+ illustration Andet

Forside > Sekretariatet (Kommunalbestyrelsens Sekretariat) > Kommunalbestyrelsens Sekretariats arkiv > Journalregistre, journaler og journalsager > Journalsager > 1932-1933 253-365, 1932/33.

illustration

Journalsager


År: 1932-1933
J.Nr.: 253-365, 1932/33.
Bestillingsnummer: A 10
Omfang: 1 pk.
Bemærkninger Luk rammen
Indeholder arkivalier vedr. følgende sager: Statslån til Arbejdernes Andels-Boligforenings bebyggelse af matrikel nr. 37v m.fl. ved Frederiksvej (afdeling 26) (j.nr. 253), elektrisk belysning af promenade og parkeringsplads mellem Falkoner Allé og Rolighedsvej (j.nr. 257), elektrisk belysning af sti mellem Peter Bangs Vej og Blytsvej (j.nr. 258), anlæg af pladsen foran den nye brandstation (j.nr. 259), forslag fra den socialdemokratiske og den radikale gruppe om støtte til boligbyggeri (j.nr. 266), andragende om elev Niels Jørgen Krenchels forbliven i Frederiksberg Gymnasium uanset faderens bortflytten fra kommunen (j.nr. 267), indfødsret for Regina Maria Antoinette Glaas (j.nr. 269), indfødsret for Marcel Charles Glaas (j.nr. 270), indfødsret for stud.mag. Folke Maale Roikjer (j.nr. 271), oprettelse af en sekretærstilling (H.V. Ankjær Hansen), nedlæggelse af en budstilling og besættelse af assistentstilling (O. Raabjerg Nielsen) ved Skattevæsenet (j.nr. 273), henstand med terminsydelsen til kommunen (j.nr. 276), andragende om dispensation fra Beværterlovens §6 for restauratør Jens Ferdinand Kjærgaard, Pile Allé 23 og Allégade 13 (j.nr. 277), servitutdispensation for en butiksbygning på matrikel nr. 12cy og 12dl, Kong Georgs Vej 51-53 (j.nr. 279), eventuelle bortfald af deklarationsvilkår for kvistlejligheder i Allégade 25, Frederiksberg Allé 8-10, Mathildevej 18-20 og Vesterbrogade 178-180 (j.nr. 280), spørgsmål om overtagelse af ren- og vedligeholdelsen af Virginiavej (j.nr. 283), spørgsmål om værdien af vandværksarealerne ved Godthåbsvej (j.nr. 287), æresoprejsning for Anders Jensen Brandi (j.nr. 290), andragende om dispensation fra Beværterlovens §6 for beværter Valdemar Steenholt Christensen, Frederiksberg Allé 68 (Teaterkafeen) og Nordre Fasanvej 6 (j.nr. 293), indfødsret for Karl Rudolph Alfred Enders (j.nr. 294), indfødsret for pressesvend Avrum Aba Gurevitch (j.nr. 295), indfødsret for musiker Volf Gurevitch (j.nr. 296), indfødsret for Iocheived (Eva) Gurevitch (j.nr. 297), indfødsret for Helga Suleinma Celistin Persson (j.nr. 298), indfødsret for Maurice Guttmann (j.nr. 305), indfødsret for Wilhelm Louis Hermann Wilsky (j.nr. 308), fastansættelse af cand.mag. A. Nordensgaard Madsen som adjunkt ved Frederiksberg Gymnasium (j.nr. 312), afskedigelse med pension af kontorbud C. Mogensen (j.nr. 313), indfødsret for gartner Tage Olof Lund (j.nr. 314), indfødsret for Ellen Christiane Johanne Johansen (j.nr. 315), behandling af patienter med retentio urinae efter regler for tilskadekomne (j.nr. 316), Lov nr. 177 af 21. juni 1932 om tilvejebringelse af midler til dækning af udgifter til krisehjælp til landbrugere og arbejdsløse m.v. (j.nr. 317), ændring i formen for Hypoteksbankens opkrævning af terminsydelser af statsboligfondslån (j.nr. 319), indfødsret for Egil Boysen (j.nr. 320), indfødsret for brygmester Alexander Gustaf Holst (j.nr. 321), beregning af sygeløn til montør Henry Werner Larsen (j.nr. 323), besættelse af to adjunktembeder ved Frederiksberg Gymnasium (j.nr. 324), program, beretning og regnskab 1931-1932 for Husassistenternes Fagskole (j.nr. 325), indfødsret for Elisabeth Margrethe Petermann, kaldet Pedersen (j.nr. 331), indfødsret for Anna Albina Kristensson (j.nr. 335), indfødsret for modelsnedker Gösta Malte Kristensson (j.nr. 336), indfødsret for musikpædagog August Martin Schumacher, kaldet Carl Maria Savery (j.nr. 338), indfødsret for Rosa Magnhild Holmberg (j.nr. 339), bibeholdelse af to servitutstridige skure på matrikel nr. 12fv, Mariendalsvej 23 (A/S Dansk Gibsindustri-Compagni) (j.nr. 340), indfødsret for Werner Peter Ludwig Willi Heiber (j.nr. 342), spørgsmål om tilbagebetaling af et til begravelsesvæsenet udbetalt beløb, da indbetalerens dødsbo er insolvent (j.nr. 343), indfødsret for grosserer Ernø (Ernst) Fischer (j.nr. 346), opførelse af en tilbygning samt forandringer ved forhuset på grunden matrikel nr. 57z, Falkoner Allé 55 (j.nr. 350), indfødsret for Conrad Max Curt Müller (j.nr. 351), besættelse af et adjunktembede ved Frederiksberg Gymnasium (j.nr. 354), vej- og kloakanlæg på Lykkesholm (j.nr. 355 - NB. Sagen mangler), legalisering af værelserne i tagetagen i ejendommen matrikel nr. 9a, Hollændervej 15/Dr. Priemes Vej, til selvstændig beboelse (j.nr. 357), indfødsret for Anders Jønsson (j.nr. 359), klage fra journalist H. Jordan over Skattevæsenets fremfærd overfor ham (j.nr. 364), opførelse af et fuglehus på matrikel nr. 1f, Zoologisk Have (j.nr. 365).
Personaleinfo

K 1 02 2 6

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter