STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

Om STARBAS

I STARBAS kan du søge og bestille arkivalier i Københavns Stadsarkiv. Arkivalierne skal benyttes på stadsarkivets læsesal.

Personnavne
Du skal være opmærksom på, at hvis du søger på personnavne, vil du primært kunne finde personer, der har afleveret et arkiv.

Personer, der er opført i arkivalierne, finder du kun ved at se i arkivalierne.

F.eks. kan du finde personer, der har afleveret deres erindringer eller et privatarkiv, men ikke personer, der er opført i begravelsesprotokoller
eller ægteskabsbøger.

Hieraki indenfor arkivskabere
Der er et hierarki inden for arkivskaberne. Du kan derfor af og til have brug for at kigge på underordnede eller overordnede arkivskabere.
F.eks. kan sager fra en bestemt forvaltning enten ligge direkte under forvaltningen eller under det kontor, der har skabt dem.

Har du fundet frem til en overordnet arkivskaber, og der ikke er registreret arkiver, kan du prøve at se på de underordnede arkivskabere.
Og omvendt, har du fundet frem til en underordnet arkivskaber, og der ikke er registreret arkiver, kan du prøve at se på den overordnede arkivskaber.

F.eks. er et hospital en overordnet arkivskaber. De enkelte hospitalsafdelinger er selvstændige arkivskabere, der er underordnede arkivskabere til hospitalet.
Søger du patientjournaler, skal du derfor søge under den enkelte afdeling og ikke hospitalet.

Brug af arkivalier
Arkivalier skal benyttes på stadsarkivets læsesal.

De hyppigst brugte arkivalier så som begravelsesprotokoller og ægteskabsbøger er i et selvbetjeningsafsnit på Stadsarkivets læsesal.

Arkivalier i fjernmagasin kan du bestille online.
Der er normalt en ekspeditionstid på to hverdage gældende fra den dag, Stadsarkivet har modtaget bestillingen.

Arkivalier i nærmagasin skal du først bestille, når du er på læsesalen. Der er en ekspeditionstid på ca. 30 minutter.

Om Copyright
Digitaliserede tegninger, fotografier og kort er beskyttet af dansk og international ophavsretslovgivning. Vær derfor opmærksom på at brug af værkerne, f.eks. i form af gengivelse af værkerne m.v., i visse tilfælde kræver rettighedshavernes tilladelse. Rettighedshaverne er ophavsmændene eller den/de, som har fået overdraget rettighederne helt eller delvist. Det er brugerens pligt selv at undersøge mulige rettigheder og selv at henvende sig til evt. rettighedshaver.Kontaktoplysninger
Københavns Stadsarkiv
Rådhuset
1599 København V
Tlf. 33 66 23 70
E-mail: stadsarkiv@kff.kk.dk
HjemmesideVi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter