STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Sekretariatet > Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv

Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv (1857-1997)


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1948 1990 Afgangsjournal for P-sager/U-sager
1902 1903 Afgåede breve (postbøger)
1974 1982 Afskrifter af radio-interviews vedr. Kbh. hospitalsvæsen
1919 1919 Alimentationsprotokol for Welanderhjemmet
1912 1934 Deposita i mag. 2.afd. protokol nr 1
1887 1898 Depositasager
1942 1947 Diverse materiale vedr. Mælkekommissionen, mælkeordning
1917 1917 Ekspropriationsprotokol, kartofler i sj. amt
1882 1909 Enkeforsørgelsesskemaer, nr 1-1800
1857 1860 Forhandlingsprotokol
1912 1934 Fortegnelse over indkøbte obligationer i mag.2.afd., protokol nr. 3
1912 1934 Fortegnelse over indskrevne obligationer i mag. 2. afd., protokol nr 2-4
1869 1879 Fæstningsjournal A og B
1872 1877 Fæstningsjournal B
1869 1879 Fæstningsjournalsager A
1869 1877 Fæstningsjournalsager B
1869 1871 Fæstningsjournalsager F
1941 1958 Genparter af ældre korrespondance fra Storkøbenhavns kommunale Mælkeudvalg
1940 1943 Handelsministeriets skrivelser vedr. fortolkning etc af mælkeordningens bestemmelser
1939 1973 Hovedbøger
1858 1938 Hovedjournalsager
1978 1992 Hovedjournalsager
1939 1977 Hovedjournalsager
1989 1992 Hovedjournalsager
1968 1981 Hvidovre hospitals opførelse, mødereferater (byggeudvalget)
1860 1921 Indkomne sager vedr. Skt. Hans hospital (Mag.2.afd.)
1942 1969 Journal (Ankenævn vedr. Mælkeudsalg)
1901 1919 Journal for Boserup sanatorium
1860 1921 Journal vedr. Skt. Hans hospital (Mag. 2. Afd.)
1939 1977 Journaler (hovedjournaler)
1858 1938 Journaler (hovedjournaler)
1942 1971 Journalkartotek over MU-sager
1941 1986 Journalkort til kapitalbevillingssager
1939 1974 Journalkort til legatsager
1942 1969 Journalsager F og O (Ankenævn vedr. Mælkeudsalg)
1901 1919 Journalsager for Boserup sanatorium
1942 1969 Journalsager K (Ankenævn vedr. Mælkeudsalg)
1968 1977 Journalsager vedr. Hvidovre hospitals opførelse
1981 1986 K-sager
1992 1992 K-sager 1992
1941 1980 Kapitalbevillingssager (KB-sager)
1864 1869 Kassebog
1975 1981 Kassettebåndoptagelser af radioudsendelser, 1-7
1887 1888 Kopibog vedr. regnskabsvæsen
1860 1919 Kopibog vedr. Skt. Hans hospital (Mag. 2. Afd.)
1858 1926 Kopibøger
1916 1930 Kvitteringsprotokol vedr. obligationer
1968 1968 Københavns Kommunes hospital i Hvidovre. Skitseprojekt
1939 1973 Legatreskontro
1972 Legatsager 01-09
1972 Legatsager nr. 1-81
1882 1917 Livrentejournaler
1882 1917 Livrentesager
1993 1997 M-journalsager
1951 1951 Materiale vedr. mælkekommissionen 1951
1942 1970 ML-sager (Storkøbenhavns engrosmejerier)
1942 1971 MU-sager (Mælkeudsalgssager)
1959 1972 Mælkejournal
1942 1969 Mødeprotokoller (Ankenævn vedr. Mælkeudsalg)
1972 Nummerfortegnelse over legatsager
1858 1866 Ordrebog med register
1972 Originale legatfundatser
1940 1951 Overdyrlæge H. Hansens materiale vedr. mælkevedtægten
1935 1990 P-sager (personalesager afl. 2007)
1935 1990 P-sager (personalesager)
1935 1992 Personal-registrant
1887 1908 Prohibitivpåtgninger
1857 1862 Præstepenge, degnepenge og klokkerpenge
1860 1875 Referatprotokol
1959 1972 Register til mælkejournal
1858 1887 Regnskab og beretning
1904 1937 Regnskaber og bilag vedr. de under mag. 2.afd. hørende legater og fonds
1943 1971 Reskontro, bilag 10.18
1930 1933 Rådhusforvalterens genparter
1885 1917 Rådhusjournalsager (R.J.)
1919 1919 Sager til alimentationsprotokol for Welanderhjemmet
1858 1912 Skrevne budgetbilag
1862 1935 Stempeljournaler
1969 1989 U-sager (Understøttelsessager)
1912 1970 Visdomsbog
1995 1997 Ændring af kommunens styreform
1941 1941 Økonomidirektør Koeds materialer vedr. mælkeordningen af 8. oktober 1941
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter