STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger


Forside > Stadsarkitektens direktorat > Stadsarkitektens direktorats arkiv

Stadsarkitektens direktorats arkiv (1873-1999)


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1934 1949 A I-journal
1934 1937 A I-journalsager
1934 1949 A II-journal
1934 1948 A II-journalsager
1949 1968 A-journal
1914 1948 A-journal
1924 1926 A-journal, j.nr 42 (skiltesager)
1931 1949 A-journal, stående numre
1968 1996 A-Journalnøgle
1968 1996 A-journalsager
1914 1948 A-journalsager
1949 1968 A-journalsager
1931 1949 A-journalsager, stående numre
1949 1965 A-sager
1915 1920 Afstemningsbog for samtl. virksomheder
1910 1922 Akkordbog
1914 1928 Akontoudbetalinger - sikkerhed
1906 1921 Anvisningsbøger
1918 1925 Arbejdsbøger
1950 1970 Arkitekt Sv. Busk Mikkelsen. Div. materiale
1873 1930 Arkivbog nr I
1989 1990 Avisudklip
1927 1980 B I-journal
1927 1980 B I-journalsager
1927 1935 B II-journal
1927 1937 B II-journalsager
1933 1968 B III-journal
1914 1932 B-journal, nr. 1-9978
1914 1932 B-journalsager
1933 1977 B-sager (matrikelsager)
1907 1932 Bevillingsbøger
1910 1926 Bevillingsbøger
1959 1987 Bevillingskort
1918 1918 Brevregister til journal A
1924 1944 Budgetforslag
1886 1927 Bygge- og vedligeholdelsesregnskaber
1950 1967 C-journal
1914 1949 C-journal
1927 1967 C-journalsager
1992 1996 C-journalsager
1914 1926 C-journalsager
1968 1970 C-journalsager
1917 1919 Cementbog
1936 1936 Christianshavns sanering - fotoalbum
1919 1967 D-journal
1919 1967 D-journalsager
1968 1989 D-journalsager
1966 1966 Dagbog
1926 1928 Dagbøger
1990 1997 Dagsordener for møder i Byplan- og trafikudvalget
1888 1908 Deposita
1909 1930 Deposita I-V
1910 1913 Deposita og á conto
1887 1927 Div. arbejder under magistraten
1889 1899 Div. vedr. Ladegården
1886 1901 Diverse
1926 1945 Diverse
1889 1931 Diverse beskrivelser m.v.
1917 1927 Diverse bevillinger og kapitaler
1992 1997 Diverse bevillingssager
1969 1974 Diverse ujournaliserede sager
1950 1968 E-journal
1950 1968 E-journalsager
1968 1996 E-journalsager
1925 1925 Ekspeditionsjournal (dagbog)
1887 1907 Forarbejder og tilsyn I-II
1911 1913 Fortegnelse over egne malere, nr.1-61
1998 1998 Foto af medarbejderne
1993 1993 Fotoregistrering af borgmesterportrætter
1907 1913 Hovedbog B
1911 1912 Hovedbog C
1920 1920 Hovedbog for -
1923 1926 Hovedbog for kapitalbevillinger m.m.
1905 1907 Hovedbog for vedligeholdelsesarbejder
1921 1921 Hovedbog vedr. brændselskt.
1904 1926 Hovedbøger
1906 1962 Hovedbøger
1905 1913 Hovedjournalsager
1886 1913 Hovedjournalsager (faste numre)
1936 1943 Huslejekontrakter
1906 1920 Journal
1907 1911 Journal B
1911 1913 Journal B og C
1910 1924 Journal for bygningsand.
1905 1906 Journal vedr. nybygninger
1906 1925 Journal?
1905 1913 Journaler
1930 1936 Journaler, tegnestuen i Ingerslevgade
1996 1998 Journalsager
1931 1963 Kapitalbevillinger
1946 1997 Kapitalbevillings-kort
1992 1999 Kapitalbevillings-regnskaber
1990 1997 Kapitalbevillings-sager
1905 1927 Kassebøger
1887 1906 Kasseregnskab I-II
1920 1921 Komm. brændselsafd. regnsk.
1887 1909 Kontobøger
1887 1927 Kontorudgifter
1956 1958 Kontrakter og tilbud vedr. indretning af Hovedbibliotek på Kultorvet
1931 1935 Kontrakter vedr. diverse arbejder, nr 1-530
1887 1931 Kopibog
1889 1899 Kopibog for nybygninger
1897 1900 Kopibog vedr. Blegdamshospitalet
1897 1902 Kopibog vedr. Kvægtorvet
1901 1904 Kopibog vedr. Sundby, Balders og justerkammeret
1893 1896 Kopibog vedr. Vestre fængsel
1896 1904 Kopibog vedr. Øresundshospitalet
1891 1899 Kopibøger vedr. mag. 1. afd.
1891 1899 Kopibøger vedr. mag. 2. afd.
1891 1903 Kopibøger vedr. mag. 3. afd.
1891 1899 Kopibøger vedr. mag. 4. afd.
1931 1939 Kopisamler
1886 1902 Lønninger
1913 1920 Noteringshovedbøger
1913 1920 Noteringsjournal (Journal B)
1909 1929 Noteringsjournal (kontrolbog)
1960 1990 Nøgler til tegningssamling
1940 1965 Oversigt over tegninger i Arkivet
1933 1944 Overslag vedr. diverse arbejder, nr 1-275
1908 1920 Personlige konti
1889 1899 Projectering og tilsyn
1984 1992 Projekthonorarer
1910 1927 Protokol over kommunens ejendomme
u år Protokol vedr. lønninger og personelle sager
1935 1942 Rapporter
1927 Refusion af materialer
1924 1931 Register til kopibog
1885 1912 Register til specialbøger
u år Registre
1916 1921 Regningsjournal
1916 1920 Regningsjournal B (udgift)
1931 1933 Regnskab over udgifter ved omordningen af Kbh. Torve- og Slagtehaller, Aftryk af -
u år Regnskabsbilag vedr. brændsel
1949 1978 Ruf-kort (driftbev., versurkonti o.l.)
1939 1978 Ruf-kort vedr. K-bevillinger
u år Ruf-kort vedr. M-bev.
u år Ruf-kort vedr. O-bev.
1912 1920 Specialbog for malerarbejde
u år Specialbog vedr. K-bev.
u år Specialbog vedr. malerarbejde, m.reg.
1891 1932 Specialbøger, nr. 1-7
1917 1932 Specialbøger, nr. 21-24
1887 1934 Specialbøger, nr. 9-14, 18-20
1888 1990 Tegninger af monumenter, buster og mindesmærker
1931 1937 Tegninger og beskrivelser over arbejder vedr. bygninger
1931 1934 Tegninger og beskrivelser over vægte, skoldekar og kummer
1930 1938 TS-journal
1930 1936 TS-sager
1945 1947 Udskrift af stadsarkitektens direktorats værnemager-kartotek
1904 1906 Ugeregnskab II
1912 1920 Ultimobog
1910 1911 Ultimobog B
1914 1922 VF-journal
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter