STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration General H.U.Ramsings samlinger

Forside > Holger Utke Ramsing, general > General H.U.Ramsings samlinger

illustration

General H.U.Ramsings samlinger (1689-1942)

Bemærkninger
General Holger Utke Ramsing, officer og historiker, født 13.3.1868 og død 29.6.1946. Ramsing fulgte i en årrække alle udgravninger i hovedstaden og fordybede sig samtidig i de skriftlige kilder til byens ældre historie.
. . . Læs mere


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
0 0 Kvarterbøger
0 0 Notatsedler
0 0 Udgravningsnoter
0 0 Opmålingsnoter
0 0 Landsbyernes udviklingshistorie
0 0 Jordskyld i København
0 0 Målinger ved grundudgravninger i København
0 0 Magasin du Nord
0 0 Københavnske personalia
1900 1940 Københavnske gadebredder før 1728
1900 1942 Københavns ejendomme 1659-1728
0 0 Danmarks krigs og politiske historie
0 0 Kbh. kirker og klostre i middelalderen
0 0 Kirkers, klostres og gejstlige stiftelsers jordgods i middelalderen
0 0 Landsbyernes udviklingshistorie, færgegårde
0 0 Kort vedr. Grøndalsåen og Lersøen
0 0 Kort vedr. Kbh. omegn
0 0 Manuskripter, kort m.v. vedr. omegnen
0 0 Generalkort
1858 1859 Kort vedr. demarkations terrænet 1858-59
0 0 Kort m.v. vedr. Frederiksberg
0 0 Kalker af matrikelkort
0 0 Kort m.v. vedr. kvartererne i Kbh.
1712 1712 Kbh. 1712, kalker
0 0 Rosenkjærs indberetninger
0 0 Manuskripter og trykte artikler
1757 1757 Geddes kort 1757
1942 1942 De indlemmede distrikter
1689 1689 Matrikelkort 1689
0 0 Prospekter m.v.
1921 1937 Breve fra Vilhelm Marstrand 1921-1937
0 0 Jævnførelse af ældre matrikelnumre
0 0 Kronens skøder m.v.
0 0 Bogtitler
0 0 Målinger
0 0 Gadenettet (Kbh.s kvarterer)
0 0 Købstadhistorie m.m.
0 0 Kirkevæsen m.m.
1906 1941 Diverse korrespondance 1906-1941
0 0 Avisudklip
0 0 Udskrifter vedr. Kbh. topografi
0 0 Manuskripter
0 0 Kbh. historie og topografi i middelalderen
0 0 Register
0 0 Kortskitser, notater m.v.
0 0 Dannevirke
1900 1940 Kbh. ejendomme, 1377-1728
0 0 Diverse notesbøger
0 0 Manuskripter og korrektur m.v.
0 0 Fotografiske negativer og diapositiver
0 0 19. århundreds midte. Opgaver i geometri
1906 1906 Meddelelser om arkæologiske fund og opmålinger
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter