STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Skatters arkiv

Forside > Skatter > Skatters arkiv

illustration

Skatters arkiv (1679-1878)

Bemærkninger
Regnskab og bilag vedr. fattigskatten 1762-1838 se Fattigvæsen FV 154-173.
Sager vedk. indkvarteringsskat 1728-1873 Pakken opløst i ældre tid. se reg.nr 79, 31s og 41.Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1682 1810 Sager vedk. diverse skatter
1743 1743 Sager vedk. kop-, heste- og karosseskat
1743 1775 Sager vedk. ekstraskatter
1768 1814 Embedsskatten, memorialer, mandtaller og konceptregnskaber
1774 1810 Sager vedk. 1/4 %-skatten
1809 1820 Sager vedk. 2 %-afgiften
1812 1824 Sager vedk. ildstedsskat og mobilieskat
1749 1750 Sager vedk. prinsessestyr
1812 1878 Sager vedr. rangskat
1815 1871 Antegnelser til regnskab over kongelige skatter og afgifter
1804 1824 Sager vedk. fragtafgift
1788 1815 Sager vedk. hesteskatten
1814 1820 Sager vedk. skatten til forplejning af de russiske tropper i Holsten
1806 1813 Mandtal og regnskab vedr. præstepenge, der erlægges af jøder til Helliggejst kirke, boende i dette sogn
1816 1861 Sager vedr. næringsskatskommissionen
1824 1861 Fattigskatsberegninger
1794 1823 Bilag til fattigskatsregnskab
1820 1860 Beregninger vedr. vandskat
1803 1823 Sager vedk. borgervæbningsskat
1804 1861 Sager vedk. grundtakst og grundskat
1802 1858 Sager vedk. bygningsafgift
1815 1831 Sager vedk. repartitionen af kirkernes restancer af byskatter
1837 1858 Beregninger m.v. af landskat af stadens jorder
1800 1800 Fortegnelser over skorstene
1829 1843 Sager vedr. kældre og skatten deraf
1803 1814 Beregninger af skatter af kongelige grunde
1768 1831 Sager vedr. fritagelse for skatter
1845 1861 Sager vedr. skatten af embedsmænds friboliger
1803 1842 Koncepter til skatteberegninger, mest for lejede
1807 1814 Ekstraskattekommissionens resolutionsprotokol
1848 1852 Korrespondance samt af- og tilgangslister vedr. krigsskatten
1832 1850 Sager vedr. arveafgift
1868 1870 Kopibog samt register vedr. afgift af gårdsplads og byggegrunde
1815 1857 Regnskabsprotokoller vedr. kongelige skatter og byskatter
1841 1875 Protokoller vedr. kongelige og byskatter
1679 1841 Kvittancer vedr. kgl. skatter
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter