STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Frits G. Michelsens arkiv

Forside > Frits G. Michelsen > Frits G. Michelsens arkiv

illustration

Frits G. Michelsens arkiv (1677-1988)


Tilgængelighed
Almindelige regler


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1796 1866 Rådstuen/Byrådet: Afskrift af Rådstueprotokol
1870 1938 Afskrift af forhandlingsprotokoller for Næstved Byråd
1799 1799 Havnen: Afskrift af havnereglement
1677 1988 Personlige papirer
1837 1938 Afskrift af havneprotokol
1870 1900 Skatter og afgifter: Oppebørselslister for bygn.udg.
1890 1890 Oppebørselslister Næstv.komm. 111b
1905 1915 Ejendomsskyld-Register for Næstved Købstads bygrunde
1905 1915 Ejendomsskyld-Register for Næstved Købstads markjorder
1753 1793 Næstved Borgervæbning: Inventarlister fra Kæmnerregnsk.
1705 1807 Næstved Byfoged: Næstved Købstads justitsprotokol
1748 1769 Næstved Bytingsprotokol, Næstved Byfoged afd. B
1677 1713 Udskrift af tingbøger, Skøde og panteprotokol
1984 1988 Manuskripter
1903 1938 Næstved 1903-1938
1903 1938 Kilder og forarbejder til manuskript om Næstved
1903 1938 Befolkningsforhold
1903 1938 Erhverslivet
1903 1938 Administration og institutioner
1903 1938 Foreninger, politik og dagligliv
1903 1938 Kulturelle foretagender og forlystelser
1789 1789 Noter til Kasernen på Sandbjerget
1903 1938 Afskrift fra Næstved Tidende
1916 1916 Afskrift fra Næstved Avis
1872 1873 Statistisk Bureau: Indb. om arbejderbefolkn. vilkår
1901 1901 Folketællinger i Næstved
1753 1753 Folketælling, Riddergade, Østergade, Brograde, Møllegade
1874 1925 Enkelte bygninger: Svaneapoteket
1695 1945 Løveapoteket, matr.nr. 222
1827 1877 Matrikel 161, Vinhusgade, Kindhestegade
1736 1945 Axeltorv matr.nr. 223 gl nr. 146
1736 1923 Georg Christensens ejendom matr.nr. 224
1682 1876 Store Brogade matr.nr. 175-176
1682 1980 Store Brogade mar.nr. 176, gl.nr. 181, 182
1771 1871 Matr.nr. 300 og 301, gl.nr. 209, 210
1736 1909 Det Røde Pakhus m.m. Riddergade 1, matr.nr. 125 gl.nr. 25
1736 1940 Ridderhuset, Riddergade 3
1801 1938 Grønnegades Kaserne. Ride- og exercerhuset samt kaserne for det Sjællandske rytterregiment
1760 1965 Grønnegades Kaserne - Garnisons sygehuset
1856 1912 Afskrift fra Ingeniørkorpsets arkiv 2 om Næstved, Specielt Grønnegades kas.
1807 1807 Militær Historie
1761 1761 Grønnegade, Brandtaxation
1871 1918 Afskrift efter statistisk tabelværk, diverse tabeller
1875 1905 Tabelværk
1871 1905 Tabelværk
0 0 Kirker: Sct. Mortens Kirke
0 0 Abels Schrøders altertavle i Sct. Mortens Kirke
0 0 Museet i tårnet i Sct. Mortens Kirke
1975 1975 Lektor Michelsens korrespondance vedr. Sct. Mortens Kirke
1691 1691 Vejlø præstegård, Peder Norups beretning om præstegårdens brand
1733 1936 Personalehistorie: Familien Tissot
1679 1895 Familien Wittusen m. stamtavle
0 0 Udklip
0 1986 Munkebo
1943 1988 Diverse publikationer
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter