STARBAS.net

Faxe Kommunes Arkiver

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Rønnede Kommune 1970 - 2006s arkiv

Forside > Rønnede Kommune 1970 - 2006 > Rønnede Kommune 1970 - 2006s arkiv

illustration

Rønnede Kommune 1970 - 2006s arkiv (1833-2008)


Grupper
10.1 Styrelsesvedtægt
52.1.6 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
33.61 Ejendomsskatlån
54.3 Elevmapper
10.2 Borgmesteren, alment
10.3 Byrådets medlemmer
10.4 Udvalg, kommisioner og nævn samt dagsordner
10.5 Dagsordner til byrådsmøder
12.1 Rådhus og administrationsbygninger, almene sager
12.8 Arkivering, arkivordning samt journalisering
13.1 Totalbudget
13.1.7.1 Anlægsbevillinger/-regnskab
13.2 Totalregnskab
13.3 Socialregnskab
13.6 Revisionen
13.15 Legater
14.1 Formue og afskrivning
14.2 Lån
15.1 Kommunale valg og valgbøger
15.2 Folketingsvalg og valgbøger
15.3 Folkeafstemninger, kommunale afstemninger
15.11 Europaparlamentet, valg til
16.2 Folkeregister, indberetninger m.v.
16.8 Rationeringer, restriktioner
17.1 Kommunens ejendomme
17.8 Kommunens lejemål
18.1 Kommunens forsikringer
19.1 Kommunesammenlægning og kommunegrænser
19.2 Kommune- og byvåben
19.4 Registersikkerhed
20.1 Brandvedtægt og brandkredse
24.15 Byfornyelse og boligforbedring
27.7 By- og landzonebestemmelser, alment
27.16 Kommuneplanlægning
27.18 Lokalplaner
28.3 Matrikelkort, matrikelvæsen
30.1 Ligningskommisionen
30.2 Ligningsarkiv (selvangivelser)
33.2 Ejendomsvurdering
40.2 Klientsagsarkiv vedr. børneforsorg (anbringelsessager)
41.1 Kontanthjælp
42.1 Praktisk bistand i hjemmet
42.2 Hjælpemidler m.v.
43.1 Daginstitution
43.7 Sociale fritids- og ungdomsklubber
43.8 Dagpleje, kommunal
43.9 Daghjem og dagcentre
43.10 Beskyttede boliger - pensionistboliger
43.11 Plejehjem
43.14 Visitationsudvalg
43.15 Døgninstitutioner
44.1 Pensioner, alment
45.1 Familieydelser
45.4 Dagpenge
45.6 Ulykkesforsikring
46.1 Sundhedsvæsen
46.2 Skolelægeordning
46.4 Børnetandplejeordning
46.5 Plejeydelser i hjemmet
49.1.1 Boligsikring
49.1.2 Boligydelse
49.11 Integration
50.12 Skolevæsenets administration
51.1 Skoleplan
51.2 Undervisningsplaner
51.3 Timeplaner, skema
51.6 Ordensreglement, alment (skoler)
53.1 Skolebygninger og inventar
54.6.3.12 Afgangsbeviser
54.10 Elevråd
54.16 Specialundervisning
54.20 Tværsektorielt samarbejde (SSP m.v.)
56.1 Voksenundervisning
56.3 Ungdomsskolen
56.5 Fritidsforanstaltninger for børn og unge
56.20 Musikskoler
56.30 Folkeoplysning (Generelt og retningslinier)
56.40 Oversigt over fritidstilbud (fritidsvejviser)
58.1 Biblioteker
58.2 Museer
58.6 Arkiv, kommunens
60.1 Vejplanlægning
61.2 Vejsyn
61.5 Nyanlæg (veje)
61.10 Åstedsforretninger
62.1 Gangstiregulativ
64.1 Renholdelse af veje
64.7 Snerydning
66.3 Ekspropriation til jernbaneanlæg
66.4 Baneoverskæringer
66.5 Havneforhold
67.3 Kollektiv trafik
67.6 Hyrevognskørsel
67.11 Trafikanalyse
68.1 Vandløb, søer og have i almindelighed
69.1 Vejnavne, gadenavne
70.20 Beredskab
71.4.1 Vielser
71.5 Nævningsgrundliste
71.7 Fredninger, alment
72.7 Boligvæsen, alment
72.7.11 Huslejesager
73.1 Beværterbevillinger (alkohol)
73.2.4 Forretningers lukketider
79.6 Venskabsbyer
80.1 Vandværker, ressourcer/planer
81.1 Kloakanlæg
81.2 Rensningsanlæg
81.3 Septictanke, sivebrønde, tørklosetter, trixtanke, drænl
82.1 Renovation
83.1 Levnedsmiddelkontrol
84.3 Virksomheder, godkendelser, tilsyn og kontrol
85.8.8 Svømmebassiner/ -haller
85.8.14 Campingpladser
85.20 Jordforurening
85.30 Luftforurening
85.40 Støjforurening
87.1 Varmeplanlægning
87.3 Kollektive vandforsyningsanlæg
Et arkiv består af et antal arkivserier, der er opdelt i grupper.

Se alle arkivserier eller arkivserier fra et specifikt år

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter