STARBAS.net

Kolding Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Social- og Sundhedsforvaltningens arkiv (Kolding Kommune)

Forside > Social- og Sundhedsforvaltningen > Social- og Sundhedsforvaltningens arkiv (Kolding Kommune)

illustration

Social- og Sundhedsforvaltningens arkiv (Kolding Kommune) (1985-2004)

Bemærkninger
Social- og sundhedsforvaltningens journalarkiv er inddelt i de 3 følgende perioder:

Periode 1 1985-1994
Periode 2 1995-2002
Periode 3 2002-

Journalsager for periode 1(1985-1994) ordnet efter KL j.plan
Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1985 1994 00.01 Kommunal virksomhed i almindelighed
1985 1994 00.02 Andre myndigheders virksomhed
1985 1994 00.03 EU´s organisation og udvikling
1985 1994 00.04 Udenlandske kommuner og kommuneforeningers organisation
1985 1994 00.05 Besøg, repræsentation m.v.
1985 1994 00.06 Administration af legater
1985 1994 00.07 Forvaltningsprincipper
1985 1994 00.08 Civilt beredskab
1985 1994 00.10 Udlændinge
1985 1994 00.11 Arbejdsmiljø
1985 2004 00.13 Markedsføring og PR-virksomhed
1985 1994 00.14 Borgerekspedition og åbningstider
1985 1994 00.15 Administrativ organisering
1985 1994 00.16 Forsøgs- og udviklingsarbejde
1985 1994 00.17 Tværsektorielt samarbejde
1985 1994 00.20 Kommunens/institutionens historie, våben m.v.
1985 1994 01.01 Landsplandirektiver m.v. og regionplanlægning
1985 1994 01.02 Kommuneplanlægning og lokalplanlægning
1985 1994 01.11 Byfornyelse, boligforbedring og sanering
1985 1994 02.00 Bygningsregulering i almindelighed
1985 1994 02.03 Bygningers indretning
1985 1994 03.00 Boligregulering i almindelighed
1985 1994 03.01 Benyttelse af boliger
1985 1994 03.02 Almene boliger, nybyggeri og renovering
1985 1994 03.07 Andre boliger for ældre og personer med handicap
1985 1994 05.00 Veje og trafik i almindelighed
1985 1994 05.03 Broer og tunneler
1985 1994 07.01 Affalds- og genanvendelsesordninger
1985 1994 07.02 Affald
1985 1994 07.10 Indsamlingsordninger
1985 1994 09.00 Miljøbeskyttelse i almindelighed
1985 1994 09.06 Indsamlingsordninger
1985 1994 09.13 Skadedyrsbekæmpelse
1985 1994 09.14 Sygdomme
1985 1994 13.00 Forsyningsvirksomhed i almindelighed
1985 1994 13.05 Kollektiv trafik
1985 1994 13.20 Kommunal bustrafik
1985 1994 14.11 Bredskabsvirksomhed
1985 1994 15.00 Arbejdsmarkedsforhold i almindelighed
1985 1994 15.01 Statslig arbejdsformidling
1985 1994 15.02 Arbejdsmarkedsforhold
1985 1994 15.03 Arbejdsmarkedsuddannelser
1985 1994 15.04 Kommunale beskæftigelsesprojekter
1985 1994 15.08 Erhvervsuddannelse/ ungdomsvejledning
1985 1994 16.00 Social- og sundhedsvirksomhed i almindelighed
1985 1994 16.01 Social bistand
1985 1994 16.03 Særlig støtte for børn og unge
1985 1994 16.04 Opbygning af dagtilbud
1985 1994 16.06 Dagtilbud til børn
1985 1994 16.07 Botilbud for ældre og handicappede
1985 1994 16.09 Aktiviteter for personer med behov for pleje og omsorg
1985 1994 16.10 Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til børn og unge
1985 1994 16.11 Klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til børn og unge
1985 1994 16.12 Forsøgsprojekt
1985 1994 16.13 Behandlingsinstitutioner
1985 1994 16.14 Krisecentre
1985 1994 16.15 Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne
1985 1994 16.16 Sociale pensioner
1985 1994 16.17 Børnetilskud
1985 1994 16.18 Sygesikring
1985 1994 16.19 Dagpenge
1985 1994 16.20 Sundhedsmæssige ordninger
1985 1994 16.21 Tandplejeordninger
1985 1994 16.23 Boligstøtte
1985 1994 16.26
1985 1994 16.28 Hjælp i særlig tilfælde
1985 1994 16.31 Børnefamilieydelse
1985 1994 16.35 Delpension
1985 1994 16.37 Ungdomsydelse
1985 1994 16.40 Plejecenter
1985 1994 17.01 Skolevæsenets opbygning
1985 1994 17.03 Specialundervisning/støtteforanstaltninger
1985 1994 17.04 Aktiviteter/arrangementer
1985 1994 17.09 Uddannelse og udannelsesinstitutioner
1985 1994 17.11 Elevstøtte til elever på efterskoler
1985 1994 17.13 Skolens fritidsforanstaltninger
1985 1994 18.02 Folkeoplysning og fritidsvirksomhed
1985 1994 18.03 Fritidsvirksomhed
1985 1994 18.09 Fritidsklub
1985 1994 18.17 Produktionshøjskoler (selvejende)
1985 1994 19.00 Kulturhistoriske institutioner i almindelighed
1985 1994 19.02 Arkiver
1985 1994 19.03 Museer
1985 1994 20.00 Øvrig kulturel i virksomhed i almindelighed
1985 1994 20.05 Lokal TV og radio
1985 1994 20.07 Musikskoler
1985 1994 21.01 Udlånsvirksomhed
1985 1994 21.08 Betjening af institutioner og enkelte befolkningsgrupper
1985 1994 24.05 Turistvæsen
1985 1994 81.00 Personaleadministration i almindelighed
1985 1994 81.01 Stillinger i kommunen, klassificering m.v.
1985 1994 81.02 Stillingsopslag og udvælgelse
1985 1994 81.03 Ansættelse
1985 1994 81.04 Personaleudvikling
1985 1994 81.05 Introduktion af nye medarbejdere
1985 1994 81.06 Jobrotation
1985 1994 81.07 Lære- og praktikpladser for administrativt personale
1985 1994 81.10 Arbejdstid
1985 1994 81.11 Udvalg
1985 1994 81.12 Arbejdskonflikter
1985 1994 81.14 Økonomiske ydelser til folkevalgte
1985 1994 81.15 Løn
1985 1994 81.29 Arbejdsskade/tilskadekomst
1985 1994 81.30 Tjenestefrihed og orlov
1985 1994 81.31 Personalelegitimation
1985 1994 81.32 Beklædning, uniformer, påklædning
1985 1994 81.38 Samarbejdsudvalg, tillidsrepræsentanter
1985 1994 81.39 Uddannelse af personale
1985 1994 81.40 Social- og sundhedsuddannelse
1985 1994 81.41 Praktikpladser/-undervisning, ikke-administrative uddannelser
1985 1994 81.44 Kongresser, konferencer, årsmøder m.v
1985 1994 82.00 Ejendomme og lokaler i almindelighed
1985 1994 82.01 Køb af areal og ejendom til kommunens eget brug
1985 1994 82.02 Salg af ejendomme
1985 1994 82.03 Leje af ejendomme og lokaler til eget brug
1985 1994 82.04 Indretning af arbejdslokaler og arbejdspladser
1985 1994 82.05 Udsmykning af bygninger og lokaler
1985 1994 82.06 Nybyggeri
1985 1994 82.07 Vedligeholdelse
1985 1994 82.08 Rengøring
1985 1994 82.11 Udenomsarelaer
1985 1994 82.13 Sikring af ejendomme
1985 1994 82.14 Nøglesystemer
1985 1994 82.16 Udlån/udleje af lokaler og ejendomme
1985 1994 82.19 Miljømæssige bygningsforbedringer
1985 1994 82.20 Til- og ombygning
1985 1994 83.00 Driftsmidler/inventar i almindelighed
1985 1994 83.01 Inventar og udstyr
1985 1994 83.02 Telefoner, kommunikationsapparater, AV-udstyr m.v.
1985 1994 83.05 Fødevarer
1985 1994 83.06 Beklædning og tekstiler
1985 1994 83.07 Aviser, tidsskrifter og bøger
1985 1994 83.11 Køretøjer materiel m.v.
1985 1994 83.15 Køb af serviceydelser
1985 1994 85.16 Anvendte systemer
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter