STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Suså Kommune, Teknisk Forvaltnings arkiv

Forside > Teknisk Forvaltning > Suså Kommune, Teknisk Forvaltnings arkiv

illustration

Suså Kommune, Teknisk Forvaltnings arkiv (1842-2012)


Kommunal administration
Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1927 1992 Bygningsregulering
1992 1995 Teknologiplan
1965 1999 Byggemodning
1999 1999 Spildvandsplan i det åbne land - ejendomsskitser
1970 2006 Park og anlæg, miljøtilsyn mv.
0 0 Vandkendelser
1950 2006 Tegninger over bygninger
1842 2006 Veje og trafik
1970 2006 Energirapporter - kommunale bygninger
1998 1998 Vandløbsregulativ for private vandløb
1970 2006 Privat vandforsyning
1970 2006 Kommuneplaner
1970 2006 Lokalplaner
2003 2003 Kloak- og spildvandsplaner. Ejendomskloak skitser
1970 2006 Kloakprojekter
1999 1999 Afløbsforhold
1970 2006 Risikostyring og forsikring
1998 1998 Vandløbsregulativ for kommunale vandløb
1990 2004 Vandforsyning - områdeundersøgelse
1998 1998 Vandløbsregulativ for kommunale vandløb (kort/tegninger mv.)
1966 1978 Byplanvedtægter
1991 2009 Ophørt p-vand
1988 1999 Anlægsregnskaber
0 0 Skitser - spildevandsforhold
0 0 Undersøgelser af vandstande og dybder mv. i Suså-Vendebækområdet
1975 2006 Regionplanlægning
1966 1973 Suså Brandvæsen
1911 1953 Rapporter over afholdte vandsyn
1937 1995 Fredning
1970 2006 Udstykningsprojekter
1993 1993 Forurenede grunde, foreløbig liste
1983 1988 Vandløbsprotokol for private vandløb i Suså Kommune
1926 2006 Affald
2003 2003 Bilag til vandforsyningsplan
1847 2006 Vandløb og kloak
0 0 Kortbilag - Vandforsyning
1970 2006 Byggeri af almene boliger
1993 1993 Regulativer for kommunevandløb nr. 5b Møllebækken
1970 2006 Vandløbssager
2004 2004 Rapport: Forslag til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb i Suså Kommune
1973 1973 Brandmateriel
1970 2006 Bilag til EDoc-sager
1962 2006 Miljøgodkendelser og forurening
2005 2005 Detailkortlægning i Suså Indsatsområde (fase 2, trin 1)
1970 2006 Levnedsmiddelkontrol
1954 2012 Vandforsyning
1979 1994 Naturgas
1980 1988 Varmeplanlægning
1990 1990 Kommuneatlas
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter