STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Bøgers arkiv

Forside > Bøger > Bøgers arkiv

illustration

Bøgers arkiv (1275-1934)Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1505 1846 Magistratens vedtægtsbog
1582 1582 Valkendorfs bog (Afskrifter af stadens privilegier m.v.)
1582 1582 Jordebog over stadens og dens stiftelsers ejendomme
1600 1600 Afskrifter af diplomer 1275-1602
1625 1646 Oversættelser af latinske diplomer samt afskrifter af danske m.v.
1634 1664 Original på de fattiges forråd udi København for rette husarme fattige, umyndige forældreløse fattige børn udi
1641 1652 Original på de fattiges forråd udi København for rette husarme fattige, umyndige forældreløse fattige børn udi
1658 1660 Jordebog
1681 1681 Københavns privilegier, våben, regering etc.
1682 1682 Københavns beskrivelse
1681 1681 Københavns rådhus, byting, arresthus, slutteri, rettersted, torve, magistrat, byfogeder, rådstueskriver, byskriver,
1675 1675 Om de rette fattiges i København handel og underholdning
1675 1678 Københavns fattiges handels II.bog
1681 1734 Bog om Københavns husarme såvidt som rådstuen vedkommer
1681 1761 Bog om Københavns husarme såvidt som rådstuen vedkommer
1670 1670 Kort underretning om de fattiges midler her i staden, som efter Frederik IIs fundation er under 4 direktørers opsyn
1681 1685 Bog om Vor Frue Skole
1681 1696 Bog om Vor Frue Skole
1684 1684 Københavns bortskyldige gæld fra år 1659 til 11/12 1684 med dets årlige forandring og betaling
1683 1683 Københavns laugs gamle og nye privilegier, tom.2
1681 1682 Københavns stads bog om Københavns ferske og brøndvand, samlet og opsat i nogle år og nu endelig forfærdiget af
1681 1682 Københavns ferske og brøndvands bog
1683 1683 Københavns inskriptioner, gamle og ny, på epitafier, ligsten, ligkister, lysekroner, klokker etc., både i kirker-
1681 1725 En rigtig fortegnelse på Københavns gamle og nye privilegiers originalbreve
1684 1684 Christianshavns beskrivelse
1682 1682 Christianshavns bog
1689 0 Københavns og Christianshavns nye grundtakst 1689
1443 1689 Originaler og afskrifter af privilegier og breve
1681 1681 Brandkompagniets artikler
1696 1772 Genparter af kgl. næringsprivilegier m.v.
1702 1707 Forklaring over 80.000 rdr. hollandske satisfaktionspenge
1706 1710 Forklaring over 114.152 rdr 26 sk. engelske satisfaktionspenge
1708 1709 Kommissionsprotokol med dom i sag mellem søkvæsthuset og bergråd Niels Mechlenborg
1686 1687 Kommissionsprotokol med dom i sag om nogle af de husarmes og skolernes kapitaler
1695 1695 Kommissionsprotokol med dom i sag om skellet mellem København og Valby
1275 1695 Sager vedr. striden om skellet mellem København og Valby
1717 1719 Kommissionsprotokol med dom i sag mellem Københavns magistrat og Mette Reetz om Avnstrup overdrev m.v.
1743 1745 Kommissionsprotokol med dom i sag mellem magistraten og Niels Holm om dennes ret til at holde auktioner
1759 1759 Kommissionsdom om Ordrup sø 1759
1746 1746 Jordebog over stadens indenbys og udenbys grunde
1746 1746 Jordebog over stadens indenbys og udenbys grunde (afskrift)
1746 1746 Jordebog over stadens indenbys og udenbys grunde (koncept)
1755 1755 Sammenligning mellem grundtaksterne 1689 og 1755
1714 1720 Protokol over de af det kgl. Zahlkammer udgivne kvitteringer på de kapitaler kuratorerne for stervboerne har
1648 1689 Der Stadt Dantzig Wilkühr
1780 1780 Afskrifter af Helsingørs privilegier 1422-1647
1777 1777 H.S. Knop om mønt-, bank- og vekselvæsenet
1659 1765 Afskrifter af privilegier og vedtægter for magistraten og de 32 mænd
0 0 Acta ved regeringens forandring på Københavns mode fra 10/9 til 17/11 anno 1660
0 1719 Indskrifter i Roskilde domkirke
1758 1758 Corpus diplomaticum Hafniense, tomus I og II
1760 1760 Genparter af Københavns stads privilegier 1567-1758
1760 1760 Genparter af magistratens privilegier, dok. vedr. søtønderne, accissen og skifterne 1533-1754
1598 1598 Register på afg. Chr. Aalborgs efterladte gods
1760 1760 Register over adskillige fundationer
1765 1805 Tjenester og bestillinger, bortgivet af magistratens enkelte medlemmer
1796 1796 Jordebog over stadens udenbys grunde
1738 1738 Jordebog over stadens inden og udenbys jorder (koncept)
1765 1765 De 32 mænds privilegier og artikler 1659-1765
1777 1777 Beregninger over Københavns gaders kvadratindhold
1720 1724 H. Malling: Københavnske vielser
1682 1682 Københavnske stednavne 1682 fra markbøgerne, udenbys
1739 1934 Stadens betjeninger
1780 1780 Stadens inventariums protokol
1701 1784 Til- og afgang i magistraten
1794 1794 Tegnebog vedkommende Københavns borgerlige væsen
1770 0 Tegnebog vedkommende Københavns borgerlige væsen
1765 1765 Den suveraine kongelov
1660 1660 Afskrifter af Københavns bys privilegier og stadsretter 1443-1660
1794 1794 Tegnebog vedkommende Københavns borgerlige væsen forfattet anno 1794 i oktober måned af J.Th.F.
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter