STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Garverlavets arkiv

Forside > Garverlavet > Garverlavets arkiv

illustration

Garverlavets arkiv (1635-1980)Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1635 1935 Laugsprotokoller
1635 1683 Afskrift af laugsprotokol med register
1731 1980 Indskrivningsprotokol for mestre
1710 1897 Ind- og udskrivningsbøger for læredrenge
1811 1927 Kopibøger
1794 1868 Fortegnelse over dokumenter, nr 1-328
1642 1955 Diverse dokumenter
1800 1889 Personalia
1731 1952 Indtægts- og udgiftsbøger
1903 1928 Kassekladde for alle de under garverlauget hørende regnskaber
1903 1927 Garvermestrenens lade
1928 1951 Kassebogsblade
1852 1911 Forhandlingsprotokol for mesterstiftelsen
1852 1947 Indtægts- og udgiftsprotokol for mesterstiftelsen
1903 1928 Regnskabsbøger vedr. mesterstiftelsen
1903 1921 Legater under mestrenes stiftelse
1902 1916 Mestrenes understøttelsesfond
1903 1927 Mestrenes legatfond
1869 1948 Legatbøger
1939 1947 Fortegnelse over obligationer
1902 1914 Kvitteringsbøger for legatnydere m.v.
1731 1922 Svendeprotokoller
1831 1883 Protokol
1835 1891 Protokol over ankommende og afrejste svende
1852 1922 Forhandlingsprotokol vedr. svendestiftelsen
1884 1921 Kassebog vedr. svendestiftelsen
1875 1909 Medlemsprotokol for svendenes sygekasse
1902 1920 Diverse dokumenter vedr. svendens syge- og begravelseskasse
1903 1914 Kassebog vedr. svendenes sygekasse og 5-øres bidrag
1903 1911 Svendestiftelsens kassekladde
1903 1927 Kassebog vedr. svendenes legatfond
1903 1924 Kvitteringbog for legater til svende og disses enker
1894 1927 Ansøgninger om legater
1935 1935 Materiale vedr. 300-års jubilæet 1935
0 0 Diverse tryksager, klicheer, seglstempel m.v.
1840 1840 Om laugsvæsen og bevillinger til næringsbrug / Otto Müller (trykt)
1810 1810 Udførlig Beskrivelse over Garverens og Tougerens Haandværk / J. F. Bergsøe (trykt)
1695 1695 Der Europäischen Reiche und Fürstenthümer Historische und genealogische Erläuterung un Stamm-Tafeln / Georg Lohmeier
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter