STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

+ illustration Smedelavets arkiv

Forside > Smedelavet > Smedelavets arkiv

illustration

Smedelavets arkiv (1629-1970)


Tilgængelighed
* nr. 36, 43, 45, 70 tilgængelig efter reglerne for personfølsomme oplysninger


Alle arkivserier
Fra Til Arkivserier
1680 1871 Laugsprotokoller (m.reg.)
1843 1874 Forhandlingsprotokol for Smedemestrenes Bestyrelse og Repræsentantere
1828 1828 Formular- og visdomsbog m.v.
1770 1867 Protokol over tiltrædelse og afgang af oldermænd og bisiddere
1833 1862 Mandtaller over mestre
1740 1810 Udgiftsbog
1826 1832 Regnskabsbog
1681 1762 Lavsartikler (div.år)
1761 1853 Forordninger, plakater m.v. (trykte)
1659 1857 Indkomne sager
1776 1898 Diverse sager
1740 1775 Ligkasseprotokol med register
1745 1862 Indtægtsbog og protokol for tilrejsende og udlærte svende
1845 1888 Forhandlingsprotokoller for foreningen af grovsmedesvende i Kbh.
1781 1874 Diverse dokumenter vedr. grovsmedesvendene
1647 1665 Register til laugsprotokol
1635 1703 Registre til ind- og udskrivningsprotokoller for lærlinge
1629 1674 Lavsartikler m.v.
1669 1669 Oldermand Jørgen Boumands regnskab
1863 1881 Mandtaller over Smedemesterforeningens interessenter
1871 1909 Forhandlingsprotokoller for Smedemesterforeningen
1837 1861 Regnskabsbog for oldermanden ved grov- og kleinsmedlauget
1861 1881 Regnskabsbog
1897 1947 Indskrivninger til svendeprøver
1890 1901 Kassebog
1836 1848 Kopibog
1889 1900 Adressebog for Smedemesterforeningen
1857 1888 Ligbog
1883 1917 Legatprotokol
1883 1907 Afskrift af fundatser for legaterne
1799 1933 Diverse dokumenter
1912 1912 Uddrag af Kjøbenhavns Smedelaugs Historie 1512-1912 / Albert D. Schæbel
1854 1951 Protokoller vedr. Conradtske legat
1828 1871 Inventarium
0 0 Diverse registre (udskrift: Smedelaugets Inventarliste)
1888 1892 Regnskab over bidrag til A.W. Holms jubilæumsgave og festen 18/1 1892
1886 1897 Adresser til A. W. Holm
1852 1924 Fortegnelse over mestre samt regnskab (trykt)
1897 1918 Forhandlingsprotokoller for Kleinsmedemester- og Mekanikerforeningen
1896 1896 Forhandlingsprotokol for Kleinsmedemestrenes lovudvalg
1932 1934 Ændringer i reglerne for svendeprøver i Kleinsmedemester- og Mekanikerforeningen
1895 1917 Forhandlingsprotokoller for Vogn- og Beslagsmedemester- foreningen
1914 1948 Eksamensprotokol for eksamen i beslaglære
1899 1929 Forhandlingsprotokol for Vogn- og Beslagsmedemester- foreningen i samarbejde med Østifternes Smedemesterforening
1904 1904 Forhandlingsprotokol med referat af fællesmøde 20/10 1904 mellem Vogn- og Beslagsmedemesterforeningen og Grovsmedenes
1899 1901 Kladdeprotokol for Vogn- og Beslagsmedemesterforeningen
1916 1930 Svendeprøveprotokol for beslagsmede
1862 1904 Trykte bøger (div.år)
1824 1859 Indskrivningsprotokol for drengene ved smedelauget
1930 1940 Bog over udstedte svendebreve fra Kleinsmede- og Mekanikerforeningen for Kbh. og omegn
1947 1959 Kleinsmede- og Mekanikerforeningens gæstebog
1932 1949 Regnskabsbøger for stiftelsen i Meinungsgade 17A og B
1933 1935 Bøger over obligationer
1876 1897 Diverse
1912 1912 Telegrammer m.v. i anl. af laugets 400-års jubilæum
1962 1970 Sange, invitationer, adresser m.v. fra festligheder
1937 1960 Tryksager
1860 1860 Borgerbrev m.v. for kleinsmedemester Carl Ludvig Nielsen
1919 1919 Følgebrev til punschske
Begræns evt. til et specifikt årstal
År

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter