STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
- illustration Gavebreve, fundatser m.v.
illustration Dokumenter vedr. de fattige
illustration Bøger vedr. de fattige
illustration Forestilling om Københavns Fattigvæsen og underliggende stiftelser af 21/3 1782...samlet af August
illustration Forestilling om Københavns Fattigvæsen af 21/3 1833 af overpræsident Kierulff
illustration Kongelig resolution af 29/7 1836 om Københavns Fattigvæsen
+ illustration Originale gavebreve, dispositioner og testamenter, hvorefter til Københavns Fattigvæsen er indkommen kapitaler
illustration Afskrifter af testamenter, fundatser etc, hvorefter Kbh. Fattigvæsen tilkommer kapitaler
illustration Afskrifter af legatfundatser
illustration Beretning om St. Hans hospital og Claudi Rosets stiftelses legater og fonde
illustration Om arbejdsvæsenet og industrien under Fattigvæsenet i København. Samlet af H. August
illustration Allerunderdanigst beretning fra den 9/1 1822 nedsatte kommission for de københavnske fattiges beskæftigelse
illustration Forestilling af 21/3 1833 om Kbh. Fattigvæsens økonomiske tilstand og forslag til den økonomiske tilstands forbedring
illustration Kgl. åbent brev 26/1 1798 ang. hvorledes Fattigvæsenet i København for fremtiden skal bestyres
illustration Kongelig approberet plan for Fattigvæsenets indretning og bestyrelse i staden København og dens forstæder
illustration Plakat som indeholder tillæg til reglementerne af 5/7 1803, for Fattigvæsenet i Danmark
+ illustration Plakat indeholdende en tillægsbestemmelse til den under 1/7 1799 kundgjorte plan for Kbh. Fattigvæsen og plakaten af
illustration Anordning andgående kommunalbestyrelsen i København
illustration Forordning angående det offentlige kasse- og regnskabsvæsen i almindelighed
illustration Forordning, indeholdende nærmere bestemmelser af reglerne for erhvervelsen af forsørgelsesret i en kommune
illustration Betænkning afgiven af den til at gøre forslag om Almindelig Hospitals reorganisation ved reskript af 9/12 1853 nedsatte
illustration Instrukser og regnskaber for stiftelser
+ illustration Beretninger om fattigvæsenet til Danske Kancelli
+ illustration Beretning om Fattigvæsenets tilstand
illustration Oversigt over Fattigvæsenets tilstand
+ illustration Beretninger, ekstrakter m.v.
illustration Trykte beretninger m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Gavebreve, fundatser m.v. > Originale gavebreve, dispositioner og testamenter, hvorefter til Københavns Fattigvæsen er indkommen kapitaler

illustration

Originale gavebreve, dispositioner og testamenter, hvorefter til Københavns Fattigvæsen er indkommen kapitaler

Fra Til Omfang
1781 1835 4 bd.

Henlagt efter År

Bemærkninger
FV 58-61. Samlede af kancelliråd Henning August. Afskrifter.

Bestillingsenheder

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter