STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
- illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
illustration Borgmester Schäffers papirer vedr. kommissionen til undersøgelse af Kbh. Fattigvæsen m.v.
illustration Borgmester Schäffers diverse dokumenter vedr. fattigvæsenet
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148) > Borgmester Schäffers diverse dokumenter vedr. fattigvæsenet

illustration

Borgmester Schäffers diverse dokumenter vedr. fattigvæsenet

Fra Til Omfang
1828 1842 1 æske

Bemærkninger
Indeholder:
nr 20e 1842: Koncept til bilag til magistratsskrivelse til Danske Kancelli ang. En femte fattigdirektørs lønning.
Nr 23 1833: Koncept til betænkning om arbejdsanstalter. . . Læs mere

Bestillingsenhed
Bestillingsnummer: FV 148


Personaleinfo
HA M 23 5 4

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter