STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
- illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Sygehjælp > Indenbys og udenbys sygeprotokoller

illustration

Indenbys og udenbys sygeprotokoller

Fra Til Omfang
1872 1880 18 bd.

Henlagt efter År, Bindtitel


Forgængere (0) Efterfølgere (2)
Er indgang til (1) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
FV 1552,1555,1557-1572. Indrettet alfabetisk.

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler . . . Læs mere

Bestillingsenheder

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Indenbys og udenbys sygeprotokoller
Indenbys sygeprotokol 1881-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)
Udenbys sygeprotokol 1881-1892 (Magistratens 3. afdelings arkiv)

Er indgang til
Arkivserier, som Indenbys og udenbys sygeprotokoller kan anvendes som søgemiddel til
Sager til sygeprotokollerne 1872-1872 (Fattigvæsenets arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter