STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
- illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Sygehjælp > Sager til sygeprotokollerne

illustration

Sager til sygeprotokollerne

Fra Til Omfang
1872 1872 3 pk.

Henlagt efter Pakketitel


Forgængere (0) Efterfølgere (0)
Er indgang til (0) Indgange hertil (1)
Bemærkninger
FV 1553-1554,1556.
Øvrige sager til indenbys- og udenbys sygeprotokoller 1872-80 (ca 50 pk) er kasseret af Magistratens 3. afdelings arkiv (1953).

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler . . . Læs mere

Bestillingsenheder

Indgange hertil
Arkivserier, der kan anvendes som søgemiddel til Sager til sygeprotokollerne

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter