STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
- illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Børn og unge > Protokol over piger på landet m. reg.

illustration

Protokol over piger på landet m. reg.

Fra Til Omfang
1834 1886 5 bd.

Henlagt efter År


Forgængere (0) Efterfølgere (1)
Er indgang til (0) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
Protokolrækken er en ukomplet parallel række til Konfirmerede piger under tilsyn. Nogle af dem har ikke navneregister.De indeholder kun helt basale oplysninger. De samme oplysninger findes i de langt mere fyldige protokoller Konfirmerede piger under til. . . Læs mere

Bestillingsenheder

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Protokol over piger på landet m. reg.
Protokol over konfirmerede piger 1887-1933 (Magistratens 3. afdelings arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter