STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
- illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Børn og unge > Protokol over plejebørn på landet uden register

illustration

Protokol over plejebørn på landet uden register

Fra Til Omfang
1860 1869 1 bd.


Forgængere (1) Efterfølgere (1)
Er indgang til (0) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
FV 1656. Ordnet efter anbringelsessted og kræver, at man ved, hvor barnet blev anbragt. De indeholder ingen oplysninger, som ikke også findes i almisseprotokollerne, plejebørn på landet og almisseprotokollerne for plejebørn på landet, se nedenfor.

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler . . . Læs mere

Bestillingsenhed
Bestillingsnummer: FV 1656


Personaleinfo
162/1968
HA M 26 3 1

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Protokol over plejebørn på landet uden register
Plejebørn på landet 1833-1864 (Fattigvæsenets arkiv)

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Protokol over plejebørn på landet uden register
Sogneregister for plejebørn på landet 1875-1925 (Magistratens 3. afdelings arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter