STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
- illustration Legater og fonds m.v.
illustration Koncepter og genparter af panteobligationer, gældsbreve, vurderingsforretninger m.v.
illustration Annotationer og beregninger vedr. Almindelig hospitals legater m.v.
+ illustration Sager vedr. panteobligationer og prioriteter
+ illustration Sager vedr. prioriteter udenfor Kbh.
illustration Sager vedr. fattigvæsenets gæld til banken m.v.
+ illustration Obligationsbog I-II
illustration Fortegnelse over fattigvæsenets stiftelsers, arbejdshuses og legaters kapitaler før og efter Rigsbankordningen af 1813
illustration Designation over rentebærende kapitaler
+ illustration Designation over rentebærende kapitaler
illustration Taksationsforretning af 25/10 1824 over de bygninger hvori fattigvæsenet har prioriteter indestående
illustration Fortegnelse over panter til omvurdering
+ illustration Fortegnelse over panter til omvurdering
illustration Beretning om fattigvæsenets legater og fonds
illustration Beretning om Abel Cathrines hospitals legater og fonds
illustration Beretning om Bredgadens Drenge- og pigeskoles legater og fonds
illustration Beretning om Vor Frelser sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds
illustration Beretning om Vor Frue sogns arbejdsanstalts og skolers legater og fonds
illustration Beretning om Garnisons sogns arbejdsanstalts og skolers legater og fonds
illustration Beretning om Holmens sogns arbejdsanstalts legater og fonds
illustration Beretning om Helliggejsts sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds
illustration Beretning om Nicolai sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds
illustration Beretning om Det kongelige Opfostringshus legater og fonds
illustration Beretning om St. Hans hospitals og Claudi Rossets stiftelsers legater og fonds
illustration Beretning om Trinitatis sogns arbejdsanstalts og skoles legater og fonds
illustration Beretning om Helligånds hospitals (Vartov hospital) legater og fonds
+ illustration Afskrifter af korte oversigter i beretninger om legater og fonds
+ illustration Koncepter og bilag til Henning Augusts beretninger
+ illustration Sager vedr. legater og fonds
+ illustration Sager vedr. St.Hans hospitals og Claudi Rossets stiftelses legater og fonds
illustration Henning Augusts legatekstrakter
+ illustration Afskrifter af legatfundatser
+ illustration Legatbreve og testamenter I-IV
illustration Register til legatbreve og testamenter I-IV
illustration Tabellarisk fortegnelse over legater og fonds til fattigvæsenet og underliggende stiftelser fra de ældste tider til
illustration Omregning af forskellige legater og renteudregning
illustration Supplement. Beretningen til Det kgl. danske Kancelli ang. fattigvæsenets stiftelser og legaters kapitaler
illustration Fortegnelse over legater og fonds under fattigvæsenet
illustration Udskrift af kommissionsberetning ang. St. Hans hospital og Claudi Rossets stiftelses legater og fonds
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Legater og fonds m.v. > Sager vedr. fattigvæsenets gæld til banken m.v.

illustration

Sager vedr. fattigvæsenets gæld til banken m.v.

Fra Til Omfang
1800 1849 1 pk.

Bemærkninger
FV 1726. Sagerne er journaliseret i Revisionskontoret.

Bestillingsenhed
Bestillingsnummer: FV 1726


Personaleinfo
162/1968
HA M 26 4 5

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter