STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
- illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Legatsager A-ud > Legatsager, Aa-B

illustration

Legatsager, Aa-B

Fra Til Omfang
1675 1845 1 pk.

Bemærkninger Luk rammen
(1675)-1845. FV 1797.
Sagerne vedrører følgende legater:
Aalborg, Christen Jensen og hustru Ane Madsdatter legat
Abel, Johannes Olsen, spisemester, og hustru Johanne Kirstine Grimstrup legat
Abel Cathrines stiftelse
Adler, Frederik Christian legat
Altschwager, Joachim Christian og hustru Christine Hagen legat
Amalie, Dr. Sophies legat
Ancker, Kofoed legat
Andersen, Hendrich, brygger legat
Andersen, Jacob, rådmand legat
Andersen, Jep legat
Asch, Sidse Nielsdatter (enke efter Winstrup, Hans Bendsen) legat
Bagger, Anders Jensen legat
Bagger, Hans, biskop (herunder Walter, Friderich Hans von
Baltzer, Hendrich legat
Barmer, Kirstine Hansdatter, enke efter Lauritz Barmer, islandsk købmand, legat
Bartholin, Else Malene legat
Berg, Peter Clausen legat
Berner, Henrick, klædekræmmer og Alheid Hansdatters legat
Berner, Henrick,s enke Maren Surbechs legat
Bernhorst, Anna Elisabeth
Bianco, Christian Peter, vinhandler legat
Biering, urtekræmmer legat
Birch, Poul, justitsråd legat
Bircherod, Hans Jensen, professor legat
Blach, Oluf, etatsråd
Blanckefort, Boldevin legat
Blasius legat
Boertmann, Peter, justitsråd legat
Bolten, Johan Henrich legat
Boncke, Charlotte Amalie legat
Borger, Jens legat
Borgvardt, Samuel Nicolai legat
Bornemann, Johan Adolf legat
Bornemann, Philip Julius legat
Borup, Niels, prokurator legat
Bosen, Poul Rasmussen
Bostrup, Thomas legat
Boyesen, Friderich, skibskaptajn
Bram, Johan legat
Branderup, Søren legat
Brandt, Margrethe legat
Brandt, Peder legat
Braske, Karen Ole legat
Bremerholm Kirkes Fattiges Fond
Brochmann, Christian Vilhelm legat
Brochmann, Jesper legat
Bubbert, Jørgen legat
Budicker. Ulrich legat
Busch, Cordt v. legat
Busch, Jacob legat
Busch, Ole Olsen legat
Bøchmann, Marie legat
Bøfke, Ditmar, rådmand, legat
Bøfke, Jørgen legat
Bøssestøber, Lauritz Madsen legat
Baasums legat

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler


Bestillingsenhed
Bestillingsnummer: FV 1797


Personaleinfo
162/1968
HA M 26 5 5

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter