STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
- illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
+ illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Revisionskontoret (lønninger m.v.) > Referatprotokoller m.reg. for revisionskontoret

illustration

Referatprotokoller m.reg. for revisionskontoret

Fra Til Omfang
1804 1859 57 bd./æske

Henlagt efter År, Bindtitel


Forgængere (0) Efterfølgere (1)
Er indgang til (0) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
FV 1860-1914. Også for Bogholderkontoret.
Anm. sagerne hertil er kasseret af Magistratens 3. afdelings arkiv (sagerne fra 1804-47 (83 pk) blev kasseret 1942).

Bestillingsenheder

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Referatprotokoller m.reg. for revisionskontoret

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter