STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Fattigvæsenets arkiv
+ illustration Gavebreve, fundatser m.v.
+ illustration Diverse (FV100-145)
+ illustration Borgmester Schäffers papirer (FV 146-148)
+ illustration Overpræsident Kierulffs papirer (FV 149-152)
+ illustration Omordning af Almindelig hospital (FV 153)
+ illustration Fattigskat (FV 154-175)
+ illustration Opklædningsmagasinet (FV176-197)
+ illustration Direktions- og referatprotokoller
+ illustration Forsørgelse og fattighjælp
+ illustration Sygehjælp
+ illustration Husvilde
+ illustration Politisager
+ illustration Børn og unge
+ illustration Døde
+ illustration Personale
+ illustration Medicinal Dispensationsanstalten
+ illustration Skolekommission og skolesager
+ illustration Legater og fonds m.v.
+ illustration Legatsager A-ud
+ illustration Mulkter
+ illustration Diverse
+ illustration Revisionskontoret (lønninger m.v.)
- illustration Regnskab

Forside > Københavns Fattigvæsen > Fattigvæsenets arkiv > Regnskab > Hovedpengeregnskaber

illustration

Hovedpengeregnskaber

Fra Til Omfang
1799 1845 67 bd.

Henlagt efter År, Litra


Forgængere (0) Efterfølgere (1)
Er indgang til (0) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
FV 1943-2009.
Disse hovedpengeregnskaber for Københavns Fattigvæsen er indrettet som hovedbøger og benævnes også således fra 1846. År 1800-44 findes registre foran i bøgerne (fra 1834 i bd. I)

Bestillingsenheder
År: 1842

Litra

I
II
III
IV

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Hovedpengeregnskaber
Hovedbøger m. reg. 1846-1880 (Fattigvæsenets arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter