STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Kommunens regnskabs arkiv
+ illustration Regnskabsbilag -1882
- illustration Regnskaber m. bilag 1883-1902
+ illustration Skatter og afgifter. Regnskaber m. bilag (Bilag 1)
+ illustration Skatter og afgifter. Regnskab over kendelser for udførte byggeforetagender (lov 21/11 1871)
+ illustration Skatter og afgifter. Regnskab over afgifter v. mag. 1. afd.
+ illustration Bidstrup gods og skove. Regnskaber m. bilag (Bilag 2)
+ illustration Bidstrup gods og skove. Beregning over jordebogsafgifter (Bilag 2)
+ illustration Stadens jorder og faste ejendomme. Regnskaber m. bilag (Bilag 3)
+ illustration Stadens jorder og faste ejendomme. Bilag 3. Græsningsbøger (udlejning af fælleder)
+ illustration Kvægtorvet og slagtehusene. Regnskaber m. bilag. Bilag 4
illustration Gasværkerne. Bilag 5. Bilag. Underbilag vedr. omkostninger ved losning af kul
+ illustration Gasværkerne. Bilag 5. Regnskaber m. bilag
+ illustration Belysningsvæsenet. Bilag 5. Regnskaber m. bilag
+ illustration Justerkammeret. Bilag 6. Regnskaber m. bilag
+ illustration Justerkammeret. Bilag 6. Bøger over salg i butikken (bilag 8)
+ illustration Renteindtægter
+ illustration Renter. Bilag 7. Regnskaber m. bilag
+ illustration Fattigvæsenet/Forsørgelsesvæsenet. Regnskaber
+ illustration Sct. Hans hospitals særlige indtægter. Regnskaber
+ illustration Forskellige indtægter. Regnskaber m. bilag
+ illustration Administrationsudgifter. Regnskaber m. bilag
+ illustration Pensioner og understøttelser. Regnskaber m. bilag
+ illustration Kommunehospitalet. Regnskaber m. bilag
+ illustration Øresundshospitalet. Regnskaber med bilag
+ illustration Blegdamshospitalet. Regnskaber med bilag
+ illustration Vestre hospital. Regnskaber m. bilag
+ illustration Boserup sanatorium. Bilag 13.V. Regnskab m. bilag
+ illustration Sundby hospital. Bilag 13.VI. Regnskab m. bilag
+ illustration Sindsygeanstalten. Regnskab m. bilag
+ illustration Sundhedsvæsenet. Regnskaber m. bilag
+ illustration Skolevæsenet. Regnskaber med bilag
+ illustration Politiet. Regnskaber m. bilag
+ illustration Brolægnings- og vejvæsenet. Regnskaber m. bilag
+ illustration Vandvæsenet. Hovedbøger
+ illustration Vandvæsenet. Regnskaber med bilag
+ illustration Vandvæsenet. Bilag 19. Materielregnskab
+ illustration Brandvæsenet. Regnskab m. bilag
illustration Brandvæsenet. Bilag 20 Hovedbog med antegnelser
+ illustration Renovationsvæsenet. Regnskab m. bilag
+ illustration Stadens faste bidrag. Regnskaber m. bilag
+ illustration Forskellige udgifter. Regnskaber m. bilag
+ illustration Forrentning af og afdrag på stadens gæld. Regnskaber m. bilag
+ illustration Udgifter afholdt ved lån og forbrug af kapital. Regnskaber m. bilag
+ illustration Versurer og deposita. Regnskaber m. bilag
+ illustration Kapitalregnskab, Status. Regnskaber m. bilag
+ illustration Regnskabsbilag 1903-20

Forside > Kommunens regnskab > Kommunens regnskabs arkiv > Regnskaber m. bilag 1883-1902 > Kommunehospitalet. Regnskaber m. bilag

illustration

Kommunehospitalet. Regnskaber m. bilag

Fra Til Omfang
1883 1902 191 æske

Henlagt efter År, Indhold


Forgængere (1) Efterfølgere (1)
Er indgang til (0) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
1883 bilag 13.I. 1884-96 bilag 15.I. 1897-1902 bilag 13.I. 1883-84 også vedr. andre hospitaler.
Indgang til bilagene gennem hospitalets hovedbøger og journaler (Reg. 1970).

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler . . . Læs mere

Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Kommunehospitalet. Regnskaber m. bilag

Efterfølgere
Arkivserier, hvortil sagstyper er videreført fra Kommunehospitalet. Regnskaber m. bilag
Bilag 13 I Kommunehospitalet 1903-1920 (Kommunens regnskabs arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter