STARBAS.net

NæstvedArkiverne

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Suså Kommune, Teknisk Forvaltnings arkiv
- illustration Kommunal administration
+ illustration Vandkendelser
+ illustration Byggemodning
illustration Tegninger over bygninger
+ illustration Bygningsregulering
+ illustration Spildvandsplan i det åbne land - ejendomsskitser
+ illustration Miljøsager
illustration Autoriseret protokol for kødkontrollen ved private slagtehuse
+ illustration Park og anlæg, miljøtilsyn mv.
illustration Teknologiplan
+ illustration Veje og trafik
illustration Vandløbsregulativ for private vandløb
+ illustration Lokalplaner
+ illustration Miljøadministration
+ illustration Kommuneplaner
+ illustration Kloak- og spildvandsplaner. Ejendomskloak skitser
+ illustration Energirapporter - kommunale bygninger
+ illustration Privat vandforsyning
illustration Vandforsyning - områdeundersøgelse
illustration Vandløbsregulativ for kommunale vandløb
+ illustration Kloakprojekter
+ illustration Spildevand
illustration Afløbsforhold
illustration Risikostyring og forsikring
illustration Ophørt p-vand
illustration Vandløbsregulativ for kommunale vandløb (kort/tegninger mv.)
+ illustration Anlægsregnskaber
+ illustration Byplanvedtægter
illustration Skitser - spildevandsforhold
illustration Rapporter over afholdte vandsyn
+ illustration Fredning
illustration Undersøgelser af vandstande og dybder mv. i Suså-Vendebækområdet
+ illustration Regionplanlægning
illustration Suså Brandvæsen
illustration Vandløbsprotokol for private vandløb i Suså Kommune
+ illustration Affald
illustration Bilag til vandforsyningsplan
+ illustration Udstykningsprojekter
illustration Forurenede grunde, foreløbig liste
illustration Regulativer for kommunevandløb nr. 5b Møllebækken
+ illustration Vandløb og kloak
illustration Kortbilag - Vandforsyning
illustration Byggeri af almene boliger
+ illustration Vandløbssager
illustration Brandmateriel
illustration Rapport: Forslag til forbedringer af de fysiske forhold i vandløb i Suså Kommune
+ illustration Bilag til EDoc-sager
+ illustration Miljøgodkendelser og forurening
illustration Detailkortlægning i Suså Indsatsområde (fase 2, trin 1)
+ illustration Levnedsmiddelkontrol
+ illustration Vandforsyning
+ illustration Naturgas
+ illustration Varmeplanlægning
illustration Kommuneatlas

Forside > Teknisk Forvaltning > Suså Kommune, Teknisk Forvaltnings arkiv > Kommunal administration > Tegninger over bygninger

illustration

Tegninger over bygninger

Fra Til Omfang
1950 2006 1 stk.


Bestillingsenhed
AV-indhold: 58 tegninger

Materialet kan ikke bestilles
Personaleinfo
10/2021
RH 05 Skab1 01

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter