STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 1. sekretariats arkiv
+ illustration Sekretariatets almindelige ekspeditioner
- illustration Separation 1806-1857
+ illustration Værgemål
+ illustration Session
+ illustration Præste-, degne- og klokkerpenge
+ illustration Søfartssager
+ illustration Huslejehjælp
+ illustration Fritagelse for borgerlig tjeneste
+ illustration Veksler
+ illustration Kontorregnskaber
+ illustration Arvekapitaler
+ illustration Begravelse
+ illustration Kollekter

Forside > Magistratens 1. sekretariat > Magistratens 1. sekretariats arkiv > Separation 1806-1857 > Separationssager

illustration

Separationssager

Fra Til Omfang
1806 1857 95 pk.

Henlagt efter År, Journalnummer


Forgængere (0) Efterfølgere (0)
Er indgang til (0) Indgange hertil (2)
Bemærkninger Luk rammen
I løbet af 1700-tallet blev separation og skilsmisse muligt efter kongelig bevilling. Udviklingen fra separation til muligheden for at få en egentlig skilsmisse skete gradvist.

Magistratens opgave var, hvis parterne var enige, at bevilge ægtefolk separation fra bord og seng. Hvis parterne ikke var enige om separation, kunne Magistraten forsøge at mægle mellem parterne. Mæglingen kunne dreje sig om bodelingen, underholdsbidrag eller børnenes opvækst. Magistraten kunne også indhente erklæring fra mandens arbejdsgiver om, hvor meget han var i stand til at betale til kones og børns underhold. Hvis mæglingen ikke lykkedes, indhentede Magistraten en tilladelse til separation fra Danske Kancelli, og Magistraten udstedte efterfølgende en bevilling.

Fra 1795 til og med 1857 stod Københavns Magistrat for bevilling til separation. Fra 1858 overgik opgaven til Københavns Overpræsidium.

Sagerne er henlagt efter journalnumre i resolutions- og referatprotokollerne for separationssager.Bestillingsenheder

Indgange hertil
Arkivserier, der kan anvendes som søgemiddel til Separationssager
Resolutionsprotokoller for separationssager 1806-1812 (Magistratens 1. sekretariats arkiv)
Referatprotokoller for separationssager 1806-1857 (Magistratens 1. sekretariats arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter