STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 1. sekretariats arkiv
+ illustration Sekretariatets almindelige ekspeditioner
+ illustration Separation 1806-1857
+ illustration Værgemål
+ illustration Session
- illustration Præste-, degne- og klokkerpenge
+ illustration Søfartssager
+ illustration Huslejehjælp
+ illustration Fritagelse for borgerlig tjeneste
+ illustration Veksler
+ illustration Kontorregnskaber
+ illustration Arvekapitaler
+ illustration Begravelse
+ illustration Kollekter

Forside > Magistratens 1. sekretariat > Magistratens 1. sekretariats arkiv > Præste-, degne- og klokkerpenge > Journaler over sager angående erlæggelse af præste-, degne- og klokkerpenge

illustration

Journaler over sager angående erlæggelse af præste-, degne- og klokkerpenge

Fra Til Omfang
1839 1863 4 bd.

Henlagt efter År, Dato


Forgængere (0) Efterfølgere (0)
Er indgang til (1) Indgange hertil (0)
Bemærkninger Luk rammen
1S 1044-1047.
Da præsterne i København ikke mere havde et tidssvarende udkomme, blev det ved kgl. reskript af 5. sept. 1814 (rådstueplakat 2l.sept.s.å.) bestemt, at de såkaldte præstepenge (Danske Lov 2-12-5) fremtidig skulle erlægges med mindre vilkårlighed. Dette skulle også gælde degne- og klokkerpengene. De i et sogn boende skulle, uden hensyn til stand, religion eller næringsvej, botale præste-, degne- og klokkerpenge til sognets præster og kirkebetjente. Undtaget var medlemmer af de tyske menigheder og fremmede fra hertugdømmerne og andre steder, der bosatte sig her og hørte til den lutherske kirke. Sognets medlemmer skulle hvert år tegne sig i en mandtals- protokol for det beløb, som de ville give. Protokollen skulle 3 eller 4 uger efter flyttedagen i maj ombæres til hvert hus. Ombæringen og bidragets indkrævelse blev besørget af rodemestrene mod, at de fik 2% af beløbet.
For hvert sogn nedsattes en kommission, bestående af 3-5 sognemedlemmer, der gennemgik protokollerne og forhøjede de frivilligt tegnede beløb, hvis de fandtes uforholdsmæssige i forhold til de pågældendes næringsvej og stilling, dog skulle kommissionerne sørge for, at afgiften ikke blev trykkende for trængende.
Kommissionerne blev udnævnt af en komite, der bestod af stadens 2 provster og 3 magistratsmedlemmer.
Sagerne før 1839 findes i magistratens 1.sekretariats referatprotokoller m.v.
Journalerne indeholder ekstrakter af sager, affødt af administrationen af ovennævnte reskript og senere bestemmelser, f.eks. vedrørende udsendelse af mandtals-protokollerne til kommissionerne, disse protokollers videre ekspedition til kæmneren, derfra til rodemestrene og tilbage til 1.sekretariat, opgørelse af bidragene og meddelelse af indtægtsordrer til kæmneren, dennes opgørelser over rodemestrenes procenter og sager om restancer, ansøgninger om fritagelse for betaling og nedsættelser m.v.

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler


Bestillingsenheder

Er indgang til
Arkivserier, som Journaler over sager angående erlæggelse af præste-, degne- og klokkerpenge kan anvendes som søgemiddel til
Sager vedr. præste-, degne- og klokkerpenge 1839-1864 (Magistratens 1. sekretariats arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter