STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 2. sekretariats arkiv
+ illustration Sekretariatets almindelige ekspeditioner
+ illustration Anordninger og reskripter
+ illustration Borgerskab
+ illustration Brændemagasinet
+ illustration Brødtakster
+ illustration Budgetsager
+ illustration Byggeri, anmeldt for magistraten
+ illustration Deklarationer
+ illustration Edsformularer
+ illustration Favnsættere og læssere samt Formularer
+ illustration Grosserere
+ illustration Jordemødre
+ illustration Justervæsen
+ illustration Kaution
+ illustration Kontorregnskaber
+ illustration Kød-, brød- og smørtakster m.v.
+ illustration Lavssager
+ illustration Levnedsmidler og brænde
+ illustration Markedspas
+ illustration Marskandisere
+ illustration Næringsbevillinger
+ illustration Port- og passagepenge
+ illustration Priskurant
+ illustration Renovation
+ illustration Rodemestersager
+ illustration Råd- og domhuset
- illustration Stadesedler
+ illustration Ansøgninger om stadesedler for gadehandel med brød, frugt o.l.
+ illustration Protokoller over stadesedler og bevillinger til cigarers salg samt til ombæring af brød, frugt m.m.
+ illustration Stadsbygmesteren
+ illustration Syn og taksation
+ illustration Thorvaldsens museums opførelse
+ illustration Torvepriser
+ illustration Vejvæsen
+ illustration Vragernes indberetninger

Forside > Magistratens 2. sekretariat > Magistratens 2. sekretariats arkiv > Stadesedler > Protokoller over stadesedler og bevillinger til cigarers salg samt til ombæring af brød, frugt m.m.

illustration

Protokoller over stadesedler og bevillinger til cigarers salg samt til ombæring af brød, frugt m.m.

Fra Til Omfang
1821 1864 4 pk.

Henlagt efter År


Forgængere (1) Efterfølgere (0)
Er indgang til (0) Indgange hertil (0)
Bemærkninger
Ifølge rådstueplakat af 23. december 1776 skulle magistraten udstede stadesedler. En stadeseddel gav ret til at sælge brød eller andre varer på bestemte steder.

Protokollerne består af læg, der indeholder sagens tilhørende bilag.

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler . . . Læs mere

Bestillingsenheder

Forgængere
Arkivserier, hvorfra sagstyper er videreført til Protokoller over stadesedler og bevillinger til cigarers salg samt til ombæring af brød, frugt m.m.
Stade- og sælgeseddelprotokoller med bilag 1773-1819 (Rådstueskriverens kontors arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter