STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration General H.U.Ramsings samlinger
- illustration (kun én gruppe)
+ illustration Kvarterbøger
+ illustration Notatsedler
+ illustration Udgravningsnoter
+ illustration Opmålingsnoter
+ illustration Landsbyernes udviklingshistorie
+ illustration Jordskyld i København
illustration Målinger ved grundudgravninger i København
illustration Magasin du Nord
illustration Københavnske personalia
illustration Københavnske gadebredder før 1728
illustration Københavns ejendomme 1659-1728
illustration Danmarks krigs og politiske historie
illustration Kbh. kirker og klostre i middelalderen
illustration Kirkers, klostres og gejstlige stiftelsers jordgods i middelalderen
illustration Landsbyernes udviklingshistorie, færgegårde
illustration Kort vedr. Grøndalsåen og Lersøen
illustration Kort vedr. Kbh. omegn
illustration Manuskripter, kort m.v. vedr. omegnen
illustration Generalkort
illustration Kort vedr. demarkations terrænet 1858-59
illustration Kort m.v. vedr. Frederiksberg
+ illustration Kalker af matrikelkort
+ illustration Kort m.v. vedr. kvartererne i Kbh.
illustration Kbh. 1712, kalker
illustration Rosenkjærs indberetninger
illustration Manuskripter og trykte artikler
illustration Geddes kort 1757
illustration De indlemmede distrikter
illustration Matrikelkort 1689
illustration Prospekter m.v.
illustration Breve fra Vilhelm Marstrand 1921-1937
illustration Jævnførelse af ældre matrikelnumre
illustration Kronens skøder m.v.
illustration Bogtitler
illustration Målinger
+ illustration Gadenettet (Kbh.s kvarterer)
+ illustration Købstadhistorie m.m.
+ illustration Kirkevæsen m.m.
illustration Diverse korrespondance 1906-1941
illustration Avisudklip
illustration Udskrifter vedr. Kbh. topografi
+ illustration Manuskripter
illustration Kbh. historie og topografi i middelalderen
illustration Register
illustration Kortskitser, notater m.v.
illustration Dannevirke
illustration Kbh. ejendomme, 1377-1728
+ illustration Diverse notesbøger
+ illustration Manuskripter og korrektur m.v.
illustration Fotografiske negativer og diapositiver
illustration 19. århundreds midte. Opgaver i geometri
illustration Meddelelser om arkæologiske fund og opmålinger

Forside > Holger Utke Ramsing, general > General H.U.Ramsings samlinger > Kvarterbøger

illustration

Kvarterbøger

Fra Til Omfang
22 bd.

Henlagt efter Kvarter, Matrikelnummer

Bemærkninger
Kvarterbøgerne gør rede for Københavns huses ejerforhold indtil ca. 1760.

Ramsings kvarterbøger findes som trykte udgaver med personregister og står fremme til benyttelse på Københavns Stadsarkivs læsesal.
. . . Læs mere

Bestillingsenheder

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter