STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Samlinger 6. Hjælpemidler og registre
+ illustration Generelle hjælpemidler
+ illustration Begravelser, døde mv.
- illustration Byggeri, ejendomme, Bistrup gods
+ illustration Embeder, bestallinger m.v.
+ illustration Fattigvæsen
+ illustration Folketællinger, mandtal m.v.
+ illustration Husregistre for København
+ illustration Lavsarkiver
+ illustration Skifter m.v.

Forside > Samlinger 6. Hjælpemidler og registre > Samlinger 6. Hjælpemidler og registre > Byggeri, ejendomme, Bistrup gods > Anmeldt byggeri (seddelregister)

illustration

Anmeldt byggeri (seddelregister)

Fra Til Omfang
1781 1812 1 skuffe


Forgængere (0) Efterfølgere (0)
Er indgang til (3) Indgange hertil (0)
Bemærkninger Luk rammen
I Magistratens resolutionsprotokoller er der fra 1781 indført de byggesager, som byens stadsbygmester indsendte til Magistraten til orientering. Der drejer sig både om nybyggeri og bygningsændringer. Selve godkendelsen af byggeriet skulle dog ikke foretages af Magistraten, men af den statslige bygningsadministration. Deres sager findes i Rentekammerets arkiv på Rigsarkivet, se link nedenfor.

Seddelregistret over anmeldt byggeri 1781-1812 er indrettet efter matrikelnumrene fra 1806. Det henviser til sagerne i Magistratens resolutionsprotokoller 1781-1801, 1. Hovedfags Resolutionsprotokol 1801-05 og 2. Sekretariats Resolutionsprotokol 1805-12

Regler og forordninger
Forordning af 27. febr. 1683 , hvori det var pålagt magistraten at tilse byggeri.
Bygningskommissionens instruks af 25. april 1742, § 4 om opsyn af bygningsvæsen
Kabinetsordre af 29. sept. 1771, hvor overbygningsdirektionen fik overdraget opsynet
med stadens private bygningsvæsen
Kancelliskrivelse af 17. febr. 1781 hvoraf det fremgik, at tegningerne skulle sendes
fra stadsbygmesteren til magistraten

Andre arkivskabere som arkivserien omhandler


Bestillingsenhed

Opstillet på læsesalen.
Placering: StillelæsesalenBlokeret for bestilling
Står på stillelæsesalen.

Materialet kan ikke bestilles
Personaleinfo

Er indgang til
Arkivserier, som Anmeldt byggeri (seddelregister) kan anvendes som søgemiddel til
Journaler 1801-1805 (Magistratens 1. hovedfags arkiv)
Resolutionsprotokoller 1805-1812 (Magistratens 2. sekretariats arkiv)
Magistratens (Rådstuens) Resolutionsprotokoller 1713-1801 (Rådstueskriverens kontors arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter