STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv
+ illustration Korrespondance
+ illustration Boserup sanatorium
+ illustration Fæstningsjournal
- illustration Legatsager
+ illustration Livrentejournal
+ illustration Præste-, degne- og klokkerpenge
+ illustration Rådhusjournal
+ illustration Skt. Hans hospital
+ illustration Stempeljournal
+ illustration Welanderhjemmet
+ illustration Personale
+ illustration Kapitalbevillingssager
+ illustration Mælkeordninger
+ illustration Hvidovre hospitals opførelse
+ illustration Diverse
+ illustration Regnskab

Forside > Sekretariatet > Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv > Legatsager > Nummerfortegnelse over legatsager

illustration

Nummerfortegnelse over legatsager

Fra Til Omfang
1972 1 bd.


Forgængere (0) Efterfølgere (0)
Er indgang til (3) Indgange hertil (0)
Bemærkninger Luk rammen
Udarbejdet af Stadsarkivet. Se nedenfor.
Magistratens 2. afdelings legater og fonds.
1. Partikulier Simon Aron Eibeschütz og Hustru Rose født Wallichs Legat
2. Kammertjener Christen Jensen Baasums Legat
3. Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Sølvbryllupslegat
4. Fru Pouline Lund født Friis Legat
5. Reservelæge Rudolf Hansens Legat til Kommunehospitalets faste Stueopsyn
6. Grosserer S.L. Triers og Hustru Fylla født Triers Legat til kvindelige Assistenter ved Sygeplejen paa Københavns Kommunehospital
7. Fru Fanny Beutners Legat
8. Enkefru C.K. Blochs Legat for trængende Sygeplejersker fra Kommunehospitalet
9. Enkefru Caroline Kirstine Bloch født Torps Legat til Kommunehospitalets 1.Afdeling
10. Pastor Emil Wesenberg og Hustru Birgitte født Gjødvads Legat
11. Justitsraad, Raadmand F.T. Ree og Hustru G.M. Ree født Müllers Mindelegat
12. Kommandørinde Julie Holst, født Cohns Legat til Fordel for trængende Rekonvalescenter fra Københavns Kommunehospitals l. kirurgiske Afdeling
13. Professor, Overkirurg ved Kommunehospitalet, Dr.med. Valdemar Holmers Legat
14. A.K. Buchheisters Legat til Rekreationsrejser for Kommunehospitalets Sygeplejersker
15. Overlæge F. Triers og Hustrus Legat til Sygeplejersker ved Kommunehospitalet
16. Glashandler Johan Franz Ronges Legat til Fripladser paa Kommunehospitalet for uformuende
17. Spannjers Legat
18. Malermester R. Rasmussen og Hustrus Legat
19. Vekselerer Otto Ruben Henriques og Hustrus Legat til Rekreationsrejser for Patienter eller Sygeplejersker paa Kommunehospitalets 5. Afdeling
20. Professor Holger Myginds Legat for Sygeplejersker ved Kommunehospitalets Øreafdeling
21. Hospitalsforvalter cand.polyt. Emil Leths Legat til Fordel for fattige Børn, der er udskrevet fra Rud. Berghs Hospital
22. Levins Legat til Rud. Berghs Hospital
23. Frk. Julie Berliens Legat til Hospitalsforplejning af fattige syge Børn i København
24. Komtesse Rantzaus Legat
25. Astrid Andersens Legat
26. Lili Friis Legat
27. Lili Friis Børnelegat
28. Fabrikant Severin Kemnitz Ferie- og Rekreationslegat for Sygeplejersker ved Kommunehospitalet
29. Snedkermester A.F. Jensen og Hustru Alice Jensen født Brinks Legat for trængende Rekonvalescenter
30. Partikulier, fhv. Konditor Joh. L. Grandjean og Hustrus Hospitalslegat
31. Sygeplejerske Frk. Maria Dynesens Mindefond
32. Kommunehospitalets Understøttelseskasse
33. Justitsraad Insp. Henry Meyer og Hustru Anna født Smiths Legat til Avnstrup Sanatorium
34. Louise Dreyers Legat til Avnstrup Sanatorium
35. Helga Andersens Legat til Avnstrup Sanatorium
36. Fhv. Høker M. Johansens og Hustrus Legat til Avnstrup Sanatorium
37. Rosencrones Legat til Sct. Hans Hospital
38. Kanneworffs Legat til Sct. Hans Hospital
39. Getrauers Legat til Sct. Hans Hospital
40. Johanne Næsers Legat til Sct. Hans Hospital
4l. Det Madsenske Legat til Sct. Hans Hospital
42. Generalkonsul Rubens og Hustrus Legat til Sct. Hans Hospital
43. Professor, Overlæge Rohmells Legat til Sct. Hans Hospital
44. Cand. polyt. Magnus Rubens Legat til Patienter paa Sct. Hans Hospital
45. Karen Andrea Jensens Mindelegat
46. Albert Ræders Legat
47. Schiemanns Legat
48. Sct. Hans Hospitals Patientfond
49. Fonden til Bestridelse af Kuromkostninger for Frk. Regisse Warming paa Sct. Hans Hospital 50. Frederik Wilhelm Hegels Mindelegat
51. Fond til Vedligeholdelse af Dr. Schibbyes Gravsted
52. Thorvaldsens Formue
53. Thorvaldsens Museums Opstillingsfond
54. Thorvaldsens Museums Fond til Indkøb af Kunstværker
55. Gave til kunstnerisk Udsmykning af det nye Raadhus
56. Vekselmægler Carl. F. V. Johansens Legat til Raadhusets Udsmykning
57. Dr.med. Lauritz Melchior og Hustru Emilie født Bruhns Mindelegat
58. Fhv. Oldfrue ved Sct. Hans Hospital Frøken Mariane Kleisdorffs Legat til Beklædnings- eller anden Hjælp for trængende Patienter ved deres Udskrivning fra Sct. Hans Hospital som helbredte
59. Konditor Holger Philip Emil Nissen og Hustru Anna Nissens Legat til Kommunehospitalet i København til Anvendelse til Legatsenge for ubemidlede Patienter
60. Hovedbogholder Frederik Sørensen og Hustru Sophie Sørensen født Woers Legat til Minde om Deres Søn Knud Brun Sørensen
61. Listefabrikant Jens Peter Dehlsens Legat
62. Johanne Meyers Legat
63. I.L. Simonsen og Hustrus Legat
64. Fhv. Sygeplejerske Frk. Agnes Mary Christine Hansens Legat til Fordel for lægevidenskabelige studerende.
65. Fru Anna Marie Knudsens Legat
66. Else Johanne Andersens Legat
67. Tandlæge Theodor Søderbergs Legat
68. Emil Jacobsens Legat
69. Rudolph Berghs Mindelegat
70. Antonia Lensvolds Legat
71. Fhv. Købmand Ole Nielsens Legat
72. Frk. Anna E. Ohlsons Legat
73. Frk. Marie Elisabeth Hertels Legat
74. Uhlmann Legatet
75. Enkefru Vilhelmine Sørensen, født Hansens Legat til Fordel for brystsvage.
76. Fhv. Lotterikollektrice Frk. Alfrida Lovisa Langwagers Legat
77. Ada Adler Kofoeds Legat
78. ÷
79. Fhv. Købmand Niels Henning Sabroes Legat
80. Fru Emmy Kristine Christiansen, f. Andersens Legat til Forskning af Hjertesygdomme paa Københavns Kommunes Hospitaler
81. Inger Margrethe Asmundsens MindelegatBestillingsenhed

Materialet kan ikke bestilles
Personaleinfo
70/1979
SI F2018 KB R424 1

Er indgang til
Arkivserier, som Nummerfortegnelse over legatsager kan anvendes som søgemiddel til
Journalkort til legatsager 1939-1974 (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
Legatsager 01-09 -1972 (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)
Legatsager nr. 1-81 -1972 (Magistratens 2. afdelings sekretariats arkiv)

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter