STARBAS.net

Københavns Stadsarkiv

kurv(0) bestillinger i kurv Ny bruger

- illustration Kommunehospitalets arkiv
- illustration Direktion
+ illustration Sagjournal for alle hospitaler
+ illustration Journalsager for alle hospitaler
+ illustration Lund-Andersen. Journalsager
+ illustration Kopibog for alle hospitaler nr 34-40
+ illustration Lund-Andersen. Arkiv
+ illustration OSM-referater
+ illustration OSM-diverse
+ illustration Mødereferater
+ illustration Moderniseringsudvalg
+ illustration Samarbejdsudvalg
+ illustration Samarbejdsudvalg. Bilag
+ illustration Omstrukturering
+ illustration Diverse
+ illustration Almindelig administration
+ illustration Diverse administration
+ illustration Personale
+ illustration Kontorchef
+ illustration Driftchef
+ illustration Økonomikontoret
+ illustration Patientregistrering
+ illustration Patientkontoret
+ illustration Regnskab
+ illustration Inventar
+ illustration Rengøring
+ illustration Diverse

Forside > Kommunehospitalet > Kommunehospitalets arkiv > Direktion > Lund-Andersen. Arkiv

illustration

Lund-Andersen. Arkiv

Fra Til Omfang
1985 1999 53 pk.

Henlagt efter Emneord


Bestillingsenheder

Emneord
Afdelingsledermøder - Aftaler og nødplaner
Alkohol - Ansattes indflydelse på KKH
Ansættelse - Arbejdsklimaet på KKH
Arbejdsstandsninger - Artikler v. Ulla Dallerup
Auditorium - Bestemmelser for hospitalsled.
Besøg - Debatoplæg til afd. og ledelsesstruktur
Demente - DIOS; hovedundersøgelse
Disciplinære sager - Driftchef
Driftudgifter - Ergoterapi; BBH
Ergoterapi; KH - Ferieplaner
Forslag vedr. overlægen og yngre læger mm
Forskning
Flextid - Funktionsbeskrivelser
Fyns Amt - Geriatrisk afd.; HL
Geriatrisk afd.; KH - Hele hospitalet
Hjertecenter; BBH - Hospital and Health Care in
Hospitalsdirektion - Hospitalsledelseskonferencen
Hospitalsledelsesmøder - Hospitalsplan 1981-89
Hospitalsplan 1989-2000 - Idrætsforeningen
Institutsfortegnelse - Klagesagsbehandling
Klinisk Kemisk afd. - Kommunehospitalets opgaver
Kommunehospitalets samarbejdsudvalg - Kontorchef
Kvalitetssikring
Krisepsykiatrisk beredskab - Københavnerrapporten
Københavns Hospitals fremtid - Kørsel, transport,
Lands- og landsdelsfuntioner - Langtidsmedicin; RL
Ledelsespolitik - Lederudvikling
Lederudvikling; medarbejdere - Lokal lønpulje
Lokaleplan - Lægemabulance
Lægeambulance - Maskinmester
Medicin - Museum; pk. 1
Museum; pk. 2 - Omkostningsfordelingsregnskab
P-80 - Patientbefordring
Patienter; brevafstemning - Patologisk Institut
Pensionsråd - Præst
Psykiatri, generelt - Psykiatrisk afd.; pk. 1
Psykiatrisk afd.; pk. 2 - Psykiatri
Psyk.afd.; patientsager - Psyk. afd.;
Psykologer - Regnskabsforklaring 1990
Regnskabsforklaring 1991 - Rengøringsafd.
Reservelægernes Legat - Reumatologisk afd.
Revisionsberetning 1991 - Samarbejdsudvalg
Sammedagskirurgi - Socialplan
Socialrådgivere - Statestik
Strejker - Sundhedsdirektorat
Sundhedsplan - Sundhedsplan 1986
Sygepleje - Tobaksrygning
Trafikanalyse - Uddannelse
Uddannelsesudvalg - Vedligeholdelsesplan
Vedl.; kapitalbevilling - Videre udd.; sekretærer
Videre udd.; sekretærer-konference -
Yderadministration - Øjen afd.
Øre afd. - Årsskrift 1994-98

Vi bruger cookies til at sikre og forbedre brugervenligheden. Du kan altid slette cookies fra Starbas.net - Læs om hvordan vi bruger cookies . Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter